Latvian ulko- ja turvallisuuspolitiikka

Ulko- ja turvallisuuspolitiikan periaatteet:

 • itsenäisyyden ja alueellisen koskemattomuuden säilyminen
 • YK: n peruskirjan periaatteet, ml. jokaisen maan oikeus valita oma turvallisuusratkaisunsa
 • sääntöpohjainen maailmanjärjestys
 • turvallisuuspolitiikan perustana laaja turvallisuuskäsitys: poliittisen ja sotilaallisen turvallisuuden lisäksi otetaan huomioon yhteiskunnan, elinkeinoelämän ja yksilöiden turvallisuustarpeet
 • Nato- ja EU-jäsenyydet, läheinen kahdenvälinen yhteistyö erityisesti Yhdysvaltojen kanssa
 • vaikuttaminen kansainvälisissä järjestöissä
 • Naton kollektiivinen puolustus: Latvian ja Euroopan turvallisuuden ja puolustuksen kulmakivi
 • omalla ja liittolaisten sotilaallisella suorituskyvyllä uskottava pelotevaikutus
 • EU:n toimintakyvyn vahvistaminen
 • transatlanttisten suhteiden vahvistaminen
 • osallistuminen maan etujen mukaiseen alueelliseen yhteistyöhön erityisesti Itämeren alueella ja Itä-Euroopan ja Keski-Aasian maiden kanssa

Kun Venäjä aloitti helmikuussa 2022 hyökkäyssodan Ukrainaa vastaan, Latvian ulkopolitiikan tärkeimmäksi yksittäiseksi tavoitteeksi tuli varmistaa Ukrainan säilyminen itsenäisenä, suvereenina valtiona.