Liettuan puolustuspolitiikka

Puolustuspolitiikan perustana kokonaismaanpuolustus

  • asevoimien ja liittolaisten sotilaallisen suorituskyvyn lisäksi kansalaisten aseellisen ja väkivallattoman vastarinnan avulla pyritään säilyttämään valtiollinen itsenäisyys, alueellinen koskemattomuus ja itsemääräämisoikeus
  • Naton puolustussuunnittelu, harjoitukset ja liittolaisvahvennukset varmistavat uskottavan sotilaallisen suorituskyvyn ja hyökkäystä ehkäisevän pelotteen

Puolustuksen kehittämisen painopisteet:

  • maavoimien taistelukyky
  • henkilöstön palvelusehtojen ja sosiaalisten etujen parantaminen
  • modernin kaluston käyttöönotto
  • liittolaisvahvennusten tarvitseman infrastruktuurin kehittäminen
  • sodanajan vahvuuden kasvattaminen sijoitetun reservin määrää kasvattamalla

Puolustusbudjetti: 1,5 mrd EUR, n. 2,3 % BKT:sta (2022)