Ranskan asevoimien johtaminen

  • presidentti asevoimien ylipäällikkö
  • puolustusministerin (Ministre de la Défense) alaisuudessa integroitu puolustusministeriö (Ministère des Armées), jonka osana puolustusesikunta (État-Major des Armées)
  • puolustusesikunnan päällikkö (Chef d’État-Major des Armées, CEMA) vastaa puolustusvoimien komentajaa
  • puolustushaarakomentajat esikuntineen kuuluvat Puolustusesikuntaan
  • asevoimien operaatiopäällikön alainen operaatiokeskus CPCO (Le Centre de Planification et de Conduite des Opérations) johtaa kotimaan- ja ulkomaanoperaatioita

Puolustusministeriön organisaatio

Puolustushallinnon ylätasolla sotilaallinen ja poliittinen ohjaus on integroitu. Puolustusministeriö ja Puolustusesikunta toimivat samassa rakennuksessa. Puolustusministeri johtaa Puolustusministeriötä ja raportoi suoraan presidentille, joka on asevoimien ylipäällikkö. Puolustusministeri vastaa puolustuspolitiikan johtamisesta, asevoimien joukkojen mobilisoinnista ja sotilaallisesta infrastruktuurista sekä asevoimien turvallisuudesta parlamentille.

Puolustusesikunnan päällikkö (CEMA) raportoi suoraan puolustusministerille. CEMA vastaa operaatioiden johtamisesta, joukkojen koulutuksesta ja kehittämisestä, tiedustelutietojen keräämisestä ja analysoinnista sekä suhteiden ylläpitämisestä muihin maihin.

Asevoimien erikoisjoukot on ryhmitetty puolustushaarojen yhteisen johtoesikunnan (Commandement des Opérations Spéciales, COS) alaisuuteen. Esikuntaa johtaa prikaatikenraalin tai kontra-amiraalin arvoinen upseeri. COS on puolustusesikunnan päällikön (CEMA) käskynalainen ja presidentin suoranaisessa alaisuudessa. COS on operatiivinen johtoesikunta, eikä sen komentajalla ei ole suoraa orgaanista komentosuhdetta joukkoihinsa.