Ranskan maavoimat

Vahvuus 2023: 114 800 sotilasta (aktiivipalvelus), 25 750 (reservi).

Tehtäviä

 • monia tehtäviä sekä Ranskassa että ulkomailla
 • poliittiselle johdolle koulutetut ja käytettävissä olevat joukot
 • kotimaassa osallistuminen Ranskan kansalaisten suojeluun ja tukemiseen mm. luonnonkatastrofeissa
 • ulkomailla Ranskan kansalaisten ja liittolaisten evakuointi, siviiliväestön tukeminen vakauttamalla vaarallisia alueita, laillisten hallitusten tukeminen

Maavoimien joukkoja

Johtoportaat

 • yhtymätason esikunta (CRR-FR), kaksi divisioonantason esikuntaa

Operatiiviset joukot

 • panssaridivisioona (kaksi panssariprikaatia ja taisteluosaston esikunta/Arabiemiraatit)
 • mekanisoitu divisioona (kevyt panssariprikaati, ranskalais-saksalainen mekanisoitu prikaati, mekanisoidun rykmentin esikunta/Djibouti)
 • jalkaväkidivisioona (vuoristoprikaati, kolme jalkaväkirykmenttiä/merentakaiset alueet, jalkaväkirykmentin esikunta/Uusi Kaledonia, kaksi jalkaväkipataljoonan esikuntaa (Norsunluurannikko, Gabon)
 • ilmakuljetusjoukot: maahanlaskuprikaati, maahanlaskurykmentti (La Réunion)
 • muut operatiiviset joukot: amfibioprikaati, helikopteriprikaati, lennokkirykmentti, Ilmatorjuntarykmentti
 • erikoisjoukot, vahvuus 2 200 sotilasta (kaksi erikoisjoukkorykmenttiä, helikopterirykmentti)
 • Muukalaislegioona, vahvuus 9 000 sotilasta

Maavoimien kalustomääriä

 • 215 Leclerc-taistelupanssarivaunua
 • 245 AMX-10RC-rynnäkkö-/tiedustelupanssarivaunua
 • 64 tiedusteluajoneuvoa (24 EBRC Jaguar, 40 ERC-90D Sagaie)
 • 706 jalkaväen taisteluajoneuvoa
 • 2 499 panssaroitua miehistönkuljetusajoneuvoa
 • 245 tykistöasetta (kenttätykki, raketinheitin, kranaatinheitin)
 • 338 helikopteria (67 taisteluhelikopteria, 104 monitoimihelikopteria, 167 kuljetushelikopteria)

Vuoden 2016 organisaatiouudistuksessa palautettiin divisioonaorganisaatio ja perustettiin uudestaan 1. ja 3. Divisioona. Divisioonien runkona on kolme prikaatia (kaksi panssariprikaatia, kaksi keskiraskasta prikaatia ja kaksi kevyttä prikaatia) sekä Ranskalais-saksalaisen prikaatin ranskalaiset osat. Kunkin divisioonan vahvuus on 25 000 sotilasta. Yhdessä ne muodostavat organisaatiouudistuksessa 2016 perustetun maavoimien aselajien yhteisen 50 000 sotilaan vahvuisen Scorpion-joukon. Scorpion on osa Maavoimajoukkojen johtoporrasta.

Maavoimien organisaatiouudistuksessa vuonna 2016 organisoitiin useat maavoimien joukkojen johtoportaat suoraan Maavoimien esikunnan alaisuuteen:

 • maavoimajoukkojen johtoporras (Le Commandement des Forces Terrestres, CFT)
 • maavoimien ilmailun johtoporras (Le Commandement de l’Aviation Légère de l’Armée de Terre, COM ALAT)
 • maavoimien erikoisjoukkojen johtoporras (Le Commandement des Forces Spéciales Terre, COM FST)
 • maavoimien kansallisen alueen joukkojen johtoporras (Le Commandement Terre pour le Territoire National, COM TN)
 • Muukalaislegioonan johtoporras (Le commandement de la Légion étrangère, COM LE)