Ruotsin puolustusvoimat

Tehtävät ja vahvuus

  • tehtävät: alueellisen koskemattomuuden turvaaminen, Ruotsin puolustaminen, kansainvälisiin operaatioihin osallistuminen ja muiden viranomaisten tukeminen yhteiskunnan toimintojen turvaamiseksi
  • puolustusselonteko 2020: puolustusvoimien tärkein tehtävä sodan ajan joukkojen operatiivisen suorituskyvyn nostaminen vuosina 2021–2025
  • kriisiajan tavoitevahvuus n. 50 000 sotilasta, joista 23 000 kodinturvajoukkoja
  • rauhanajan vahvuus n. 15 000 sotilasta, reservi 10 000 sotilasta

Puolustusvoimien suorituskyky määritetään vastaamaan aseellista hyökkäystä maahan. Halutaan, että maanpuolustus sekä poliittiset, diplomaattiset ja taloudelliset toimet muodostavat riittävän korkean kynnyksen sille, että joku hyökkäisi Ruotsiin tai kohdistaisi maahan sotilaallista painostusta.

Ruotsin puolustuskyky tähtää ensisijaisesti oman maan puolustamiseen. Se halutaan nähdä myös osana Pohjois-Euroopan turvallisuutta ja vakautta, johon Ruotsilla on mahdollisuus vaikuttaa Itämeren alueella. Ruotsi pyrkii syventämään kahden- ja monenkeskistä puolustus- ja turvallispoliittista yhteistyötä. Yhteistyö Suomen kanssa on erityisen tärkeää.

Gotlannin saarella on erityinen merkitys Itämeren alueen turvallisuudelle. Tämän vuoksi Gotlantiin siirrettiin vuonna 2017 pysyviä joukkoja 11 vuoden poissaolon jälkeen.