Ruotsin kodinturvajoukot

  • suojaavat avainkohteita ja liikekannallepanoa
  • vapaaehtoinen organisaatio, perustuu palvelussopimuksiin
  • toimivat koko maan alueella
  • 40 kodinturvapataljoonaa, 23 000 sotilasta
  • kodinturvasotilailla varusmieskoulutus tai sotilaan peruskoulutus
  • kranaatinheittimet ja singot raskain aseistus

Kodinturvajoukkoja maastoharjoituksessa. Kuvalähde: Hemvärnet.se

Kodinturvajoukot ovat vapaaehtoinen koko valtakunnan alueella toimiva puolustusvoimien organisaatio, jonka tehtävänä on kriisin tai sodan aikana suojata tärkeitä kohteita ja liikekannallepanoa. Kodinturvajoukkojen perusyksiköt ovat joko paikallisia valvonta- ja vartiokomppanioita tai liikkuvia valmiuskomppanioita, jotka ovat valmistautuneet toimimaan laajemmalla alueella. Valmiuskomppaniat ovat välittömästi käytettävissä ja raskain aseistus koostuu kranaatinheittimistä ja singoista. Kodinturvasotilaat tekevät sopimuksen vuosittaisista harjoituspäivistä, mutta eivät saa rahallista korvausta. Kodinturvajoukkojen komentaja (kenraalimajuri) ja päällystö ovat vakinaisessa palveluksessa.