Saksan asevoimien tehtävät

Bundeswehrin päätehtävänä on Saksan kansalaisten ja liittolaisten puolustaminen, minkä lisäksi tehtäviin kuuluvat

 • osallistuminen kansainväliseen konfliktien ja kriisien hallintaan sekä terrorismin torjuntaan
 • liittolaisten tukeminen
 • kumppaneiden tukeminen
 • avunanto luonnonkatastrofien ja onnettomuuksien pelastustoiminnassa

Vuoden 2016 Weissbuchin mukaan Bundeswehrin tehtäviä ovat

 • Saksan suvereniteetin ja alueellisen koskemattomuuden puolustaminen sekä sen kansalaisten suojaaminen
 • Saksan ulko- ja turvallisuuspoliittisen toimintavapauden turvaaminen
 • liittolaisten puolustuksen ja niiden kansalaisten suojaamisen tukeminen
 • maanpuolustus sekä liittolaisten puolustus Naton ja EU:n puitteissa
 • kansainvälinen kriisinhallinta, mukaan luettuna aktiiviset sotilaalliset toimet
 • kotiseudun suojaaminen, avunanto katastrofitilanteissa ja kriittisen infrastruktuurin suojaamisessa
 • pelastustehtävät, evakuointi ja panttivankien vapauttaminen ulkomailla
 • kansainvälinen sotilasyhteistyö ja kumppanuustoiminta

Ulkomaantehtävissä kuten kansainvälisissä kriisinhallintaoperaatioissa sekä Naton ja EU:n ulkomaanoperaatioissa on keskimäärin noin 3 500 Bundeswehrin sotilasta. Naton. Saksa johtaa Liettuassa 1 500 sotilaan taisteluosastoa osana monikansallista operaatiota Baltian maiden ja Puolan sotilaalliseksi tukemiseksi Venäjän uhkaa vastaan. Bundeswehrin sotilaita on 720. Lisäksi osastoon kuuluu joukkoja Hollannista, Belgiasta, Norjasta ja Kroatiasta.

Saksa osallistuu Naton taisteluosastoon Slovakiassa 477 sotilaan Patriot-ilmatorjuntajoukolla sekä jalkaväkikomppanialla. Puolassa sillä on 286 sotilaan Patriot-ilmatorjuntajoukko. Suomen lähialueilla Saksan ilmavoimat osallistuu säännöllisesti Baltian ilmatilan valvontaan, ja merivoimat ovat lisänneet läsnäoloa Itämerellä.

Kansainvälisissä kriisinhallintaoperaatioissa palvelee noin 2 000 Bundeswehrin sotilasta, lähinnä Balkanilla, Lähi-idässä ja Afrikassa.