Viron ulko- ja turvallisuuspolitiikka

Ulko- ja turvallisuuspolitiikan periaatteet

  • YK: n peruskirjan periaatteet kuten jokaisen maan oikeus valita oma turvallisuusratkaisunsa
  • turvallisuuspolitiikan perustana laaja turvallisuuskäsitys: poliittisen ja sotilaallisen turvallisuuden lisäksi yhteiskunnan, elinkeinoelämän ja yksilöiden turvallisuustarpeet
  • uhkien ehkäiseminen ja tarvittaessa niihin reagoiminen nopeasti ja joustavasti, koordinoidulla ulko- ja sisäpoliittisella toiminnalla
  • Nato- ja EU-jäsenyydet, läheinen yhteistyö erityisesti Yhdysvaltojen ja Britannian kanssa sekä vaikuttaminen kansainvälisissä järjestöissä
  • Naton kollektiivinen puolustus Viron ja Euroopan turvallisuuden ja puolustuksen kulmakivenä
  • omalla ja liittolaisten yhteisellä sotilaallisella suorituskyvyllä pyritään aikaansaamaan uskottava pelotevaikutus
Viron pääministeri Kaja Kallas ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyy Kiovassa 2021. Kuva-lähde: President of Ukraine.

Viron pääministeri Kaja Kallas ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyy Kiovassa 2021. Kuvalähde: President of Ukraine.

Postimerkki kuvastaa virolaisten tuntemuksia Suomen Nato-jäsenyyden toteutuessa. Kuvalähde: https://pood.omniva.ee/et/margid-uele-maailma/4179-soome-astumine-nato-sse.html

Postimerkki kuvastaa virolaisten tuntemuksia Suomen Nato-jäsenyyden toteutuessa. Kuvalähde: https://pood.omniva.ee/et/margid-uele-maailma/4179-soome-astumine-nato-sse.html

Viron ulkopolitiikan päätavoite on Viron kansan, kielen ja kulttuurin sekä valtion itsenäisyyden ja suvereniteetin säilyttäminen.

Viron ulkopolitiikassa painotetaan EU:n toimivallan kehittämistä, sääntöpohjaista maailmanjärjestystä ja kansainvälisten järjestöjen ja yhteistyön merkitystä virolaisten etujen edistämisessä sekä vakauden, kestävän kehityksen ja turvallisuuden takaajina.

Erityisenä toimintakohteena on digitalisaation sekä kansainvälisen kyberturvallisuuden edistäminen. Näihin pyritään kansainvälisen oikeuden vahvistamisen, EU:n ja Naton toimintakyvyn vahvistamisen sekä kahdenvälisen ja monenkeskisen yhteistyön avulla.

Kun Venäjä aloitti helmikuussa 2022 hyökkäyssodan Ukrainaa vastaan, Viron ulkopolitiikan tärkeimmäksi yksittäiseksi tavoitteeksi tuli varmistaa Ukrainan säilyminen itsenäisenä, suvereenina valtiona.

Virossa Suomen Nato-jäsenyyttä pidetään tärkeänä ja Viron turvallisuutta lisäävänä.