INFO

Tietopankin tarkoitus

Tietopankki tarjoaa monipuolista tietoa turvallisuuspolitiikasta. Aineiston laadinnassa on noudatettu yleisiä akateemisen tutkimuksen ja oppikirjojen teon periaatteita. Tietopankkia päivitetään ja täydennetään säännöllisesti noin vuoden välein.

Turvallisuuspolitiikan tietopankin tarkoituksena on

  • tukea opetusta kouluissa ja turvallisuuspolitiikan kursseilla
  • toimia turvallisuuspolitiikan tietohakemistona
  • toimia lähdemateriaaliana lukiolaisten Turpotietäjä-kilpailussa
  • palvella kaikkia kansalaisia tiedonhankinnassa

Tietopankkia on vuonna 2022 laajennettu Ukrainan sodan taustojen ja vaikutusten osalta. Päivitykset on tehty elokuun lopun 2022 tietoihin ja Ukrainan sodan kehitykseen pohjautuen.

Ukrainaan liittyvät päivitykset on esitetty kootusti valikon ”Konfliktialueita” alavalikossa ”Ukraina”,  ja edelleen ”Ukraina”-valikon alavalikoissa. Lisäksi muutoksia on tehty muun muassa Suomea ja Natoa käsitteleville sivuille (asiasisältö sama, kuin ”Ukraina”-valikossa).

Tietopankin kokonaispäivitys on valmisteilla ja julkaistaan vuoden 2023 loppuun mennessä. Ylimenokautena vuonna 2022 julkaistussa laajennusosassa saattaa olla joitain pieniä ristiriitaisuuksia aikaisemman aineiston kanssa.

Suomesta tuli puolustusliitto Naton jäsen 4.4.2023.  Turvallisuuspolitiikan tietopankin tekstiosuudet (erityisesti ”Suomi”-valikko) ovat Nato-jäsenyyttä edeltävältä ajalta. Kartat on päivitetty. Nato-jäsenyyden vaikutukset teksteihin otetaan huomioon vuoden 2023 aikana tehtävässä tietopankin päivityksessä.

Tuottaja

Kadettikunta ry

Työryhmä

Kadettikunnan pääsihteeri, eversti evp Juha Tammikivi
AD Nikolai Ylirotu, Sarvikuono Design
Everstiluutnantti evp Kari Sainio

Käsikirjoitus

Comprendum Oy
https://www.comprendum.com/

Tietopankin käyttöoikeudet

Tietopankkia ja sen sisältöä saa käyttää vapaasti eriasteisessa opetuksessa ja itsenäisessä tiedonhankinnassa. Lainattaessa sisältöä on mainittava lähde (Kadettikunta ry – Turvallisuuspolitiikan tietopankki).

Kuvien ja piirrosten käyttö kolmannen osapuolen kaupallisissa käyttötarkoituksessa on kielletty ilman Kadettikunta ry:n lupaa.

Copyright © 2021 Kadettikunta ry. All Rights Reserved.

***

Kadettikunta ry kiittää yhteistoiminnasta Puolustusvoimia, Rajavartiolaitosta ja Opetushallitusta sekä Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liittoa.

Kadettikunta ry kiittää tuesta Jenny ja Antti Wihurin rahastoa, Maanpuolustuksen kannatussäätiötä, Puolustusvoimien tukisäätiötä, Uuden Päivän rahastoa, URLUS-Säätiötä ja Turvallisuuden tukisäätiötä.