INFO

Tietopankin tarkoitus

Tietopankki tarjoaa monipuolista tietoa turvallisuuspolitiikasta. Aineiston laadinnassa on noudatettu yleisiä akateemisen tutkimuksen ja oppikirjojen teon periaatteita. Tietopankkia päivitetään ja täydennetään säännöllisesti (viimeisin päivitys maaliskuussa 2024, kun Ruotsista tuli Naton jäsen).

Turvallisuuspolitiikan tietopankin tarkoituksena on

  • tukea opetusta kouluissa ja turvallisuuspolitiikan kursseilla
  • toimia turvallisuuspolitiikan tietohakemistona
  • toimia lähdemateriaaliana lukiolaisten Turpotietäjä-kilpailussa (linkki)
  • palvella kaikkia kansalaisia tiedonhankinnassa

Tuottaja

Kadettikunta ry

Työryhmä

Kadettikunnan pääsihteeri, eversti evp Heikki Pohja
AD Nikolai Ylirotu, Sarvikuono Design
Everstiluutnantti evp Kari Sainio

Käsikirjoitus

Comprendum Oy
https://www.comprendum.com/

Tietopankin käyttöoikeudet

Tietopankkia ja sen sisältöä saa käyttää vapaasti eriasteisessa opetuksessa ja itsenäisessä tiedonhankinnassa. Lainattaessa sisältöä on mainittava lähde (Kadettikunta ry – Turvallisuuspolitiikan tietopankki).

Kuvien ja piirrosten käyttö kolmannen osapuolen kaupallisissa käyttötarkoituksessa on kielletty ilman Kadettikunta ry:n lupaa.

Copyright © 2024 Kadettikunta ry. All Rights Reserved.

***

Kadettikunta ry kiittää yhteistoiminnasta Puolustusvoimia, Rajavartiolaitosta ja Opetushallitusta sekä Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liittoa.

Kadettikunta ry kiittää tuesta Jenny ja Antti Wihurin rahastoa, Maanpuolustuksen kannatussäätiötä, Puolustusvoimien tukisäätiötä, Uuden Päivän rahastoa, Urlus-Säätiötä, Turvallisuuden tukisäätiötä sekä Thóren-Talvela Säätiötä.