INFO

Tuottaja:

Kadettikunta ry

Työryhmä:

Pääsihteeri eversti evp Juha Tammikivi, tuottaja
Kadettikunta ry
kadettikunta@kadettikunta.fi

Eversti evp, VTT Pekka Visuri, päätoimittaja

Eversti evp Kai Vainio, Kadettikunta ry, Maanpuolustusjaosto

Käsikirjoittajat:

Eversti evp Anders Gardberg

Eversti evp Tatu Juurtti

Everstiluutnantti evp, VTT Mika Kerttunen

Eversti evp Timo Pöysti

Eversti evp Kari-Pekka Rannikko

Eversti evp Ari Rautala

Eversti evp Juha Wihersaari

Multimedian toteutus:

AD Nikolai Ylirotu,
Sarvikuono Design,
nikolai@ylirotu.fi


Tietopankin tarkoitus

Turvallisuuspolitiikan tietopankin tarkoituksena on

  • toimia turvallisuuspolitiikan alan tietojen hakemistona
  • palvella kaikkia kansalaisia tiedonhankinnassa
  • palvella opetusta kouluissa ja turvallisuuspolitiikan kursseilla.

Tietopankki tarjoaa monipuolista, jäsenneltyä tietoa turvallisuuspolitiikan alalta. Aineiston laadinnassa on noudatettu yleisiä akateemisen tutkimuksen ja oppikirjojen teon periaatteita. Sivustoja päivitetään ja täydennetään tarvittaessa ja mahdollisuuksien mukaan.


Tietopankin käyttöoikeudet

Tietopankkia ja sen sisältöä saa käyttää vapaasti eriasteisesa opetuksessa ja itsenäisessä tiedonhankinnassa. Lainattessa sisältöä on mainittava lähde (Kadettikunta – Turvallisuuspolitiikan tietopankki). Kuvien ja piirrosten käyttö kolmannen osapuolen kaupallisissa käyttötarkoituksessa on kielletty ilman Kadettikunta ry:n lupaa.

Copyright © 2019 Kadettikunta ry. All Rights Reserved


Kadettikunta ry kiittää yhteistoiminnasta Puolustusvoimia, Rajavartiolaitosta ja Opetushallitusta sekä Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liittoa.

Kadettikunta ry kiittää tuesta seuraavia tahoja: Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Kaatuneiden Muistosäätiö, Lotta Svärd säätiö, Maanpuolustuksen kannatussäätiö, Puolustusvoimien tukisäätiö, Uuden Päivän rahasto, URLUS-Säätiö, Sotavahinkosäätiö ja Thoren-Talvela säätiö.