Poliittis-sotilaallinen käyttäytymissäännöstö

Tarkoituksena on lisätä turvallisuusyhteistyötä ETYJ:n osanottajavaltioiden kesken sekä tukea yhteistyöhön perustuvaa turvallisuusajattelua Euroopassa ja sen ulkopuolella.

Tärkeimmät periaatteet ovat

  • kokonaisvaltaisen turvallisuuden ymmärtäminen,
  • valtioiden tasa-arvoisuuden ja täysivaltaisuuden kunnioittaminen,
  • maiden sotilaallisen voiman demokraattinen ohjaus,
  • asevoimissa palvelevien oikeudet sekä
  • asevoimien sisäisen käytön sääntely.

Lisää aiheesta

TURVALLISUUDEN POLIITTIS-SOTILAALLISIA PUOLIA KOSKEVA KÄYTTÄYTYMISSÄÄNNÖSTÖ (Code of Conduct on Politico Military Aspects of Security)

1. KOKONAISVALTAISEN TURVALLISUUDEN KÄSITE
•Turvallisuuden olennaisia osia ovat rauhan säilymisen lisäksi mm. ihmisoikeudet, perusvapaudet, taloudellinen hyvinvointi

2. KOLLEKTIIVISEN TURVALLISUUDEN KÄSITE
•jokaisen valtion turvallisuus on liitoksissa toisten valtioiden turvallisuuteen

3. VALTIOIDEN TÄYSIVALTAISUUTEEN, TASA-ARVOON JA YKSILÖLLISYYTEEN LIITTYVÄT OIKEUDET

•oikeus puolustautumiseen valitulla tavalla
•oikeus valita omat turvallisuusjärjestelmät
•oikeus sopimalla tai kansainvälisten oikeuden sääntöjen mukaan lähettää asevoimia toisen valtion alueelle

4. SOLIDAARINEN TOIMINTA JA YHTEISTYÖ
•osanottajavaltiot eivät toimi ETYJ-periaatteiden vastaisesti
•osanottajavaltiot toimivat yhteistyössä näiden periaatteiden mukaisesti

5. SOTILAALLISEN VOIMAN DEMOKRAATTINEN OHJAUS
•puolustuspolitiikka ja -oppi sekä asevoimat sopusoinnussa kansainvälisen oikeuden ja sodan oikeussääntöjen kanssa
•asevoimien lainmukaisuus, puolueettomuus ja niiden demokraattinen valvonta
•humanitaarisen oikeuden koulutus

6. ASEVOIMISSA PALVELEVIEN OIKEUDET
•asevoimien henkilöstölle on turvattava ihmisoikeudet ja perusvapaudet sekä kansalaisoikeudet
•henkilöstön värväämisen ja palvelukseen kutsumisen tulee vastata valtion sitoumuksia ihmisoikeuksien ja perusvapauksien osalta
•asevoimien henkilöstöllä on oikeus sellaisiin oikeudellisiin ja hallinnollisiin menettelytapoihin, jotka suojelevat edellä mainittuja oikeuksia

7. ASEVOIMISSA PALVELEVIEN VASTUU
•lakisääteiset palvelusvaatimukset ja velvollisuudet
•esimiehen vastuu: esimiehen tulee tietää vastuunsa ja hänen tulee käyttää valtaansa lakien ja muiden määräysten mukaisesti
•henkilökohtainen vastuu: jokainen asevoimissa palveleva on henkilökohtaisessa vastuussa toimistaan. Esimiehen vastuu ei vapauta alaista
henkilökohtaisesta vastuusta.