ETYJ:N OPERATIIVINEN TOIMINTA

Konfliktinhallintaan kuuluvia ETYJ:n toimintoja ovat

  • tiedonhankinta- ja raportointiryhmät,
  • pitkäaikaiset missiot (valtuuskunnat),
  • rauhanturvatoiminta,
  • vähemmistövaltuutetun toiminta sekä
  • puheenjohtajan operatiivinen toiminta.

ETYJ:n toimintoja ovat myös luottamusta ja turvallisuutta lisääviin toimiin liittyvät tarkastukset ja arviointikäynnit.

Lisää aiheesta

Operatiivinen toiminta

Konfliktinhallintaan kuuluvia ETYJ:n operaatioita ovat tiedonhankinta- ja raportointiryhmät, pitkäaikaiset missiot (valtuuskunnat), rauhanturvatoiminta, vähemmistövaltuutetun toiminta sekä puheenjohtajan operatiivinen toiminta. Operaatioita ovat myös ltl-toimiin liittyvät tarkastukset ja arviointikäynnit.

Tiedonhankinta- ja raportointiryhmien sekä vähemmistövaltuutetun toiminta on luokiteltavissa ennaltaehkäiseväksi diplomatiaksi. Valtuuskuntatoiminta ja puheenjohtajan toiminta jakaantuvat sekä konfliktineston että kriisinhallinnan alueille. Rauhanturvatoiminta toteutuessaan on kokonaan kriisinhallintaa. Tiedonhankinta- ja raportointiryhmät ovat lyhytaikaisia ja tapauskohtaisia selvitysryhmiä, jotka raportoivat pysyvälle komitealle. Puheenjohtajan toimintaan kuuluvat puheenjohtajan omat matkat sekä puheenjohtajaa avustavien troikan, väliaikaisten johtoryhmien ja henkilökohtaisten edustajien toiminta. Vähemmistövaltuutettu työskentelee luottamuksellisesti ja itsenäisesti; hän voi tarvittaessa antaa ennakkovaroituksen puheenjohtajalle ja pysyvälle komitealle.

ETYJ:llä on oikeus järjestää sotilaallista rauhanturvaamistoimintaa käynnissä olevien rauhantekopyrkimysten tueksi, ja Suomen laki sallii suomalaisten sotilaiden käytön myös sellaisissa ETYJ-operaatioissa. Toistaiseksi ei kuitenkaan ole voitu sopia ainoastakaan suurisuuntaisesta rauhanturvaamisoperaatiosta ETYJ:n puitteissa. Alustavia suunnitelmia on tehty monikansallisen rauhanturvajoukon lähettämiseksi ETYJ:n toimesta ja YK:n turvallisuusneuvoston asianmukaisen päätöslauselman nojalla Nagorno-Karabahin alueelle; joukon sijoittuminen alueelle riippuu poliittisen yhteisymmärryksen saavuttamisesta, joten asia on toistaiseksi auki.

Operatiivisessa kenttätyössä ETYJ:llä on toistakymmentä pitkäaikaista valtuuskuntaa (long-term missions), jotka toimivat Balkanilla ja entisen Neuvostoliiton valtioissa. Niillä on moninaisia tehtäviä, jotka liittyvät yhteiskunnallisten olojen vakiinnuttamiseen ja demokratian lujittamiseen: pyritään edistämään etnisten ryhmien rauhanomaista yhteiselämää, vähemmistöjen suojelua, ihmisoikeuksien toteutumista yleensä, tarkkaillaan vaalien valmistelua ja toimeenpanoa, koulutetaan poliiseja ja vankilaviranomaisia ym. Näissä pienimuotoisissa operaatioissa toimitaan paikallistasolla, läheisessä kosketuksessa väestöön. Varsinkin Balkanilla ETYJ toimii kentällä läheisessä yhteistyössä YK:n, EU:n ja muiden kansainvälisten järjestöjen kanssa.

ETYJ:n toistaiseksi suurin kenttämissio oli Kosovon valvontaryhmä, joka vuoden 1999 alussa saavutti noin 1400 aseistamattoman kansainvälisen valvojan vahvuuden. Se jouduttiin vetämään pois alueelta maaliskuussa 1999 NATOn esittämän uhkavaatimuksen jälkeen, joka sen jälkeen johti voimankäyttöön Jugoslaviaa vastaan.

ETYJ on toiminut aselevon välittäjänä ja valvojana Ukrainan kriisissä Donbasin alueella keväästä 2014 alkaen.