ETYJ:n toimielimet

Jatkuvasti toiminnassa olevia elimiä ovat mm.

  • Pysyvä neuvosto
  • Konfliktinestokeskus
  • Demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimisto
  • Turvallisuusfoorumi
  • Vähemmistövaltuutettu
  • Pääsihteeri ja sihteeristö.

ETYJ:n rooli on edelleen määritelty siten, että sen on oltava ”varhaisvaroituksen, konfliktineston ja kriisinhallinnan ensisijainen väline” omalla alueellaan.