Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö – ETYJ

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssina (ETYK) tunnettu neuvotteluprosessi muuttui Budapestin huippukokouksessa vuonna 1994 järjestöksi (ETYJ, englanniksi OSCE). Tarkoituksena oli tehostaa järjestelmän toimintaa ja saattaa se samalla pysyväisluonteiseksi.

Lähteitä ja linkkejä