Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö

ETYJ:n perustiedot:

  • 1975 Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssi Helsingissä
  • 1994 Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö (Organization for Security and Co-operation in Europe)
  • 57 jäsenmaata Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa
  • päämaja Wienissä

ETYJ:n tehtävä:

  • ”varhaisvaroituksen, konfliktineston ja kriisinhallinnan ensisijainen väline” omalla alueellaan

ETYJ-maat ja kumppanit. Kuvalähde: commons.wikimedia.org, By User: Sven, CC BY-SA 4.0

ETYJ:n syntyä vuonna 1994 edelsi Helsingissä 1975 järjestetty Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssi eli ETYK. Sen loppuasiakirjassa omaksuttiin laaja turvallisuuskäsitys, joka kattaa poliittis-sotilaallisen turvallisuuden, talous- ja ympäristökysymykset sekä demokratiaan, ihmisoikeuksiin ja oikeusvaltioperiaatteeseen liittyvät kysymykset. Kaikki osallistujavaltiot lupasivat kunnioittaa toistensa rajoja ja suvereenisuutta sekä pidättyä väkivallasta ja sillä uhkaamisesta.

https://www.osce.org/

Laaksonen, Jouni: Etyjillä voi olla merkittävä rooli sodan jälkeisessä Euroopassa. Helsingin Sanomat 17.8.2023