Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö

  • 1975 Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssi Helsingissä
  • 1994 Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö (Organization for Security and Co-operation in Europe)
  • 57 jäsenmaata Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa
  • Päämaja Wienissä

ETYJ:n tehtävä:

  • ”Varhaisvaroituksen, konfliktineston ja kriisinhallinnan ensisijainen väline” omalla alueellaan

ETYJ-maat ja kumppanit. Kuvalähde: commons.wikimedia.org, By User: Sven, CC BY-SA 4.0

Lähteitä ja linkkejä