EU:n turvallisuus- ja puolustuspolitiikan toimijoita ja laitoksia

 • Ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja (KE) toimii ulkoasiainneuvoston puheenjohtajana ja johtaa Euroopan ulkosuhdehallintoa
 • Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea (PSC) valmistelee neuvoston päätöksiä
 • EU:n sotilaskomitea (EUMC) ohjeistaa EU:n sotilaallista toimintaa
 • EU:n sotilasesikunnan (EUMS) tehtävinä mm. varhaisvaroitus, tilannearviointi ja sotilaallisten toimien strateginen suunnittelu
 • tukiroolissa:
  • Euroopan puolustusvirasto (EDA)
  • EU:n satelliittikeskus (SatCen)
  • EU:n turvallisuusalan tutkimuslaitos (EUISS)
  • Euroopan turvallisuus- ja puolustusakatemia (ESDC)
 • EU:n puolustusrahasto

Kuvalähde: Copyright © European Union

Euroopan puolustusvirasto (European Defence Agency, EDA) on perustettu vuonna 2004 ja toimii Brysselissä. Sen tehtävinä ovat sotilaallisten voimavarojen kehittäminen, puolustusmateriaaliyhteistyön syventäminen, eurooppalaisen puolustusalan teollisen ja teknologisen perustan vahvistaminen ja tutkimus.

Lue lisää valikosta Euroopan puolustusvirasto EDA (linkki).

EU:n satelliittikeskus (EU Satellite Centre) toimii Torrejonissa, Espanjassa ja on perustettu vuonna 2002. Sen tehtävänä on kerätä tietoa (satelliittikuvat, ilmakuvat), jonka avulla pyritään torjumaan konflikteja ja tukemaan kriisinhallintatoimia sekä antamaan tehokasta humanitaarista apua luonnonkatastrofien ja ihmisten toimista aiheutuvien kriisien yhteydessä.

EU:n turvallisuustutkimuslaitos (EU Institute for Security Studies, EUISS) perustettiin vuonna 2001, ja päätoimipaikka on Pariisissa. EUISS:llä on työskentelyssään tieteellinen vapaus, eikä se edusta mitään tiettyä kansallista etua tai näkökulmaa. Laitoksen tarkoituksena on auttaa yhteisen eurooppalaisen turvallisuuskulttuurin luomisessa, rikastuttaa siitä käytävää strategista keskustelua ja edistää EU:n intressejä.

Euroopan turvallisuus- ja puolustusakatemia (European Security and Defence College, ESDC) on perustettu vuonna 2005 ja toimii Brysselissä. Se toimii saman alan kansallisten laitosten, korkeakoulujen ja instituutioiden sekä EUISS:n välisenä verkostona. Akatemia tarjoaa strategisen tason koulutusta Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alalla. Tavoitteena on edistää alan tuntemusta siviili- ja sotilashenkilöstön parissa.

Euroopan puolustusrahasto (European Defence Fund, EDF) perustettiin vuonna 2021, ja sen tarkoituksena on edistää Euroopan puolustuksen teknologisen ja teollisen perustan kilpailukykyä, tehokkuutta ja innovointikapasiteettia EU:ssa. Rahastosta tuetaan yhteistyöhön perustuvaa puolustustuotteiden ja -teknologioiden kehittämistä, jolloin voidaan edistää puolustusmenojen tehokkaampaa käyttöä. Vuosille 2021–27 EDF:n budjetti on lähes 8 miljardia euroa.