EU:n turvallisuus- ja puolustuspolitiikan toimijoita ja laitoksia

 • Ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja (KE), toimii ulkoasiainneuvoston puheenjohtajana, johtaa Euroopan ulkosuhdehallintoa
 • Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea (PSC), valmistelee neuvoston päätöksiä
 • EU:n sotilaskomitea (EUMC), ohjeistaa EU:n sotilaallista toimintaa
 • EU:n sotilasesikunta (EUMS), tehtävinä mm. varhaisvaroitus, tilannearviointi ja sotilaallisten toimien strateginen suunnittelu
 • Tukiroolissa:
  • Euroopan puolustusvirasto (EDA)
  • EU:n satelliittikeskus (SatCen)
  • EU:n turvallisuusalan tutkimuslaitos (EUISS)
  • Euroopan turvallisuus- ja puolustusakatemia (ESDC)

Kuvalähde: Copyright © European Union

Lisää aiheesta

Euroopan puolustusvirasto (European Defence Agency) on perustettu vuonna 2004 ja toimii Brysselissä. Sen tehtävinä ovat sotilaallisten voimavarojen kehittäminen, puolustusmateriaaliyhteistyön syventäminen, eurooppalaisen puolustusalan teollisen ja teknologisen perustan vahvistaminen ja tutkimus. EDA:sta laajemmin seuraavassa luvussa.

EU:n satelliittikeskus (EU Satellite Centre) on Torrejonissa, Espanjassa ja on perustettu vuonna 2002. Sen tehtävänä on kerätä tietoa (satelliittikuvat, tarvittaessa ilmakuvat), jonka avulla pyritään torjumaan konflikteja ja tukemaan kriisinhallintatoimia sekä antamaan tehokasta humanitaarista apua luonnonkatastrofien ja ihmisten toimista aiheutuvien kriisien yhteydessä.

EU:n turvallisuustutkimuslaitos (EU Institute for Security Studies, EUISS) perustettiin vuonna 2001. Sen päätoimipaikka on Pariisissa, ja sillä yhteystoimisto Brysselissä. EUISS:llä on työskentelyssään tieteellinen vapaus, eikä se edusta tai puolusta mitään tiettyä kansallista etua tai näkökulmaa. Laitoksen tarkoituksena on auttaa yhteisen eurooppalaisen turvallisuuskulttuurin luomisessa, rikastuttaa siitä käytävää strategista keskustelua ja systemaattisesti edistää EU:n intressejä.

Euroopan turvallisuus- ja puolustusakatemia (European Security and Defence College, ESDC) on perustettu vuonna 2005 ja toimii Brysselissä saman alan kansallisten laitosten, korkeakoulujen ja instituutioiden sekä EU:n turvallisuustutkimuslaitoksen välisenä verkostona. Akatemia tarjoaa strategisen tason koulutusta Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alalla. Tavoitteena on edistää alan tuntemusta siviili- ja sotilashenkilöstön parissa.