EU:n päätöksenteko ulko- ja turvallisuuspolitiikassa

  • Eurooppa-neuvosto (jäsenvaltioiden valtion- tai hallitusten päämiehet, Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja, komission puheenjohtaja) määrittää yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan yleiset periaatteet ja voi päättää myös yhteisistä strategioista
  • EU:n ulkoministerit tekevät päätökset ulkoasiainneuvostossa Eurooppa-neuvoston määrittelemien periaatteiden, yleisten suuntaviivojen ja yhteisten strategioiden perusteella
  • Päätetyt yhteiset kannat sitovat jäsenmaiden kannanottoja ja toimintaa
Eurooppa-neuvoston kokoussali. Kuvalähde: Copyright ©European Union

Eurooppa-neuvoston kokoussali. Kuvalähde: Copyright ©European Union

Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) toimijat

EU:n perussopimuksessa on todettu periaatteet, joita EU:n jäsenvaltioiden tulee noudattaa ulko- ja turvallisuuspolitiikassa

  • Jäsenvaltioilta edellytetään aktiivista ja varauksetonta tukea EU:n YUTP:lle keskinäisen yhteisvastuullisuuden hengessä.
  • Jäsenvaltioiden edellytetään toimivan yhdessä lujittaakseen keskinäistä poliittista yhteisvastuullisuutta.
  • Jäsenvaltioiden tulee pidättäytyä kaikista toimista, jotka ovat EU:n etujen vastaisia tai haittaavat sen tehokkuutta yhtenäisenä voimana kansainvälisissä suhteissa.

Eurooppa-neuvosto määrittää YUTP:n yleiset periaatteet myös niissä asioissa, joilla on merkitystä puolustuksen alalla. Lisäksi Eurooppa-neuvosto voi päättää yhteisistä strategioista, jotka unioni toteuttaa aloilla, joilla jäsenvaltioilla on merkittäviä yhteisiä etuja.

Ulkoasiainneuvosto tekee päätöksiä EU:n ulkoisesta toiminnasta, johon sisältyvät ulkopolitiikka, puolustus ja turvallisuus, kauppa, kehitysyhteistyö sekä humanitaarinen apu. Ulkoasiainneuvostossa kokoontuvat EU:n jäsenvaltioiden ulkoministerit. EU:n ulko- ja turvallisuuspoliittisiin kysymyksiin liittyen ja asialistan mukaan neuvostossa kokoontuvat myös:

  • puolustusministerit (yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka)
  • kehitysministerit (kehitysyhteistyö)
  • kauppaministerit (yhteinen kauppapolitiikka)

Ulkoasiainneuvoston istuntojen puheenjohtajana toimii unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja. Hän on myös komission varapuheenjohtaja. Korkean edustajan apuna on Euroopan ulkosuhdehallinto (European External Action Service, EEAS), joka on eräänlainen ”EU:n ulkoministeriö”.