Euroopan unionin toimielimet

Päätöksenteko

  • Eurooppa-neuvostossa, johon kuuluvat EU-maiden poliittiset johtajat, Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja ja komission puheenjohtaja, määritetään poliittiset suuntaviivat.
  • EU:n neuvostossa jäsenmaiden hallitusten edustajat (ministerit) päättävät poliittisista toimista ja säätävät EU-lakeja.
  • Euroopan komissio päättää ns. yhteisöasioista ja ohjaa virastojen toimintaa.
  • Euroopan parlamentti, joka koostuu vaaleilla valituista edustajista, osallistuu lainsäädäntöön ja valvoo komission toimintaa.

Lähteitä ja linkkejä