Euroopan Unionin toiminnan periaatteet

  • Euroopan yhdentymisen perusajatuksena on vakauden ja vaurauden turvaaminen koko Euroopan alueella. Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat siirtäneet toimivaltaansa kansalliselta tasolta Euroopan tason toimielimille ja pyrkineet yhteensovittamaan politiikkojaan yhdentymisen eri osa-alueilla sekä suhteessa kolmansiin maihin ja kansainvälisiin järjestöihin.
  • Sysäyksen yhdentymiskehitykselle antoi II maailmansota, jonka aiheuttamat mittavat tuhot konkreettisesti osoittivat, mihin kilpailevat taloudelliset ja poliittiset valtapyrkimykset voivat johtaa.
  • Euroopan unionin toiminta saa oikeutuksensa perussopimuksista, joista jäsenvaltiot ovat sopineet yhdessä.
  • Euroopan unionissa on tällä hetkellä 28 jäsenmaata.