EU:n turvallisuus- ja puolustuspolitiikan laitoksia

EU:n yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (YTPP) johtamista ja tukemista varten on perustettu useita johtoelimiä ja laitoksia. Niistä mainittakoon

  • Poliittinen ja turvallisuuskomitea (PSC), joka valmistelee neuvoston päätöksiä
  • EU:n sotilaskomitea (EUMC) sotilaspoliittista suunnittelua ja ohjausta varten
  • EU:n sotilasesikunta (EUMS) sotilasstrategisen suunnittelun apuna
  • Tukea antavia laitoksia ovat puolustusvirasto, satelliittikeskus, turvallisuusalan tutkimuslaitos sekä turvallisuus- ja puolustusakatemia.

Lisää aiheesta

EU:n virastot turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alalla

Euroopan puolustusvirasto

Puolustusvirasto (European Defence Agency, EDA) sijaitsee Brysselissä. Tehtävinä sotilaallisten voimavarojen kehittäminen, puolustusmateriaaliyhteistyön syventäminen, eurooppalaisen puolustusalan teollisen ja teknologisen perustan vahvistaminen ja tutkimus.

Euroopan unionin satelliittikeskus

Euroopan unionin satelliittikeskus toimii unionin päätöksenteon tukena. Tehtävänä on kerätä tietoa (satelliittikuvat, tarvittaessa ilmakuvat), jonka avulla pyritään torjumaan konflikteja ja tukemaan kriisinhallintatoimia sekä antamaan tehokasta humanitaarista apua luonnonkatastrofien ja ihmisten toimista aiheutuvien kriisien yhteydessä.

Euroopan unionin turvallisuusalan tutkimuslaitos

Turvallisuusalan tutkimuslaitos perustettiin vuonna 2001. Sillä on työskentelyssään tieteellinen vapaus, eikä se edusta tai puolusta mitään tiettyä kansallista etua tai näkökulmaa. Laitoksen tarkoituksena on auttaa yhteisen eurooppalaisen turvallisuuskulttuurin luomisessa, rikastuttaa siitä käytävää strategista keskustelua ja systemaattisesti edistää unionin intressejä.

Euroopan turvallisuus- ja puolustusakatemia

Vuonna 2005 perustettu turvallisuus- ja puolustusakatemia toimii alan kysymyksiä käsittelevien kansallisten laitosten, akatemioiden ja instituutioiden sekä Euroopan unionin turvallisuusalan tutkimuslaitoksen välisenä verkostona. Akatemia tarjoaa strategisen tason koulutusta Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alalla. Tavoitteena on edistää alan tuntemusta siviili- ja sotilashenkilöstön parissa.