YHTEINEN ULKO- JA TURVALLISUUSPOLITIIKKA

Euroopan unioni on kokonsa ja taloudellisten voimavarojensa vuoksi merkittävä toimija maailmanpolitiikassa.

EU on suurin toimija maailmankaupassa, ja sen valuutta on maailman toiseksi merkittävin.

EU:lla on on kahden- ja monenvälisten sopimusten verkosto, joka kattaa lähes koko maailman.

Unioni käyttää vuosittain yli seitsemän miljardia euroa ulkomaisiin avustushankkeisiin.

Ongelmana ulkosuhteiden hoidossa on usein kilpailevat jäsenvaltioiden intressit.

Lähteitä ja linkkejä

EU:n ulkosuhdehallinto, European External Action Service (EEAS): https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/eeas_fi

European External Action Service (EEAS):
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en
https://en.wikipedia.org/wiki/European_External_Action_Service

EU:n yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka: http://europa.eu/pol/cfsp/index_fi.htm