EU:n Päätöksentekojärjestelmä

  • Hallitusten ja valtionpäämiesten kokous (Eurooppa-neuvosto) määrittää EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan yleiset periaatteet ja voi päättää myös yhteisistä strategioista.
  • EU:n ulkoministerit tekevät päätökset ulkoasiainneuvostossa Eurooppa-neuvoston määrittelemien periaatteiden, yleisten suuntaviivojen ja yhteisten strategioiden perusteella.
  • Päätetyt yhteiset kannat ja toiminnat sitovat jäsenvaltioiden kannanottoja ja toimintaa.

Lisää aiheesta

Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan toimijat

Jäsenmailta edellytetään, että ne tukevat aktiivisesti ja varauksettomasti EU:n yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa (YUTP), pidättyvät kaikista toimista, jotka ovat unionin edun vastaisia tai jotka ovat omiaan haittaamaan sen tehokkuutta kansainvälisissä suhteissa. Jäsenmaita velvoitetaan toimimaan lujittaakseen ja kehittääkseen keskinäistä poliittista yhteisvastuullisuuttaan.

Jäsenvaltioiden hallitusten ja valtionpäämiesten kokous (Eurooppa-neuvosto) määrittää YUTP:n yleiset periaatteet myös niissä asioissa, joilla on merkitystä puolustuksen alalla. Lisäksi Eurooppa-neuvosto voi päättää yhteisistä strategioista, jotka unioni toteuttaa aloilla, joilla jäsenvaltioilla on merkittäviä yhteisiä etuja.

Ulkoasiainneuvosto vastaa EU:n ulkoisesta toiminnasta, johon sisältyvät ulkopolitiikka, puolustus ja turvallisuus, kauppa, kehitysyhteistyö sekä humanitaarinen apu.
Ulkoasiainneuvostossa kokoontuvat kaikkien EU:n jäsenvaltioiden ulkoministerit. Asialistasta riippuen neuvostossa kokoontuvat myös

• puolustusministerit (yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka)
• kehitysministerit (kehitysyhteistyö)
• kauppaministerit (yhteinen kauppapolitiikka).

Ulkoasiainneuvoston istuntojen puheenjohtajana toimii unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja, vuodesta 2014 Federica Mogherini. Korkeaa edustajaa avustaa Euroopan ulkosuhdehallinto.