NATOn ja EU:n keskinäiset suhteet

  • NATO ja EU ovat sopineet keskinäisestä yhteistyöstä ja työnjaosta.
  • NATO on säilynyt jäsenmaidensa tärkeimpänä puolustusratkaisuna, ja EU:n puolustusyhteistyö on keskittynyt kriisinhallintaan ja puolustusteollisen yhteistyön kehittämiseen.
  • NATO voi tukea EU:n kriisinhallintaa asettamalla joukkoja ja voimavaroja sen käyttöön.
  • NATO:n ja EU:n yhteistoimintaa hankaloittavat jäsenmaiden toisistaan poikkeavat jäsenyydet ja intressit sekä Kreikan ja Turkin väliset erimielisyydet.
  • NATO:n toiminnassa keskeiset maat Yhdysvallat, Kanada ja Turkki ovat EU:n ulkopuolisia.
  • Viime vuosina Naton ja EU:n keskinäistä yhteistyötä on kehitetty monilla aloilla.