Rauhankumppanuusohjelma (Partnership for Peace)

  • Käynnistyi 1994 edistämään ja kehittämään NATO:n ja muiden maiden sotilaallista yhteistyötä.
  • Ei sisällä turvatakuita, mutta antaa mahdollisuuden keskinäiseen konsultaatioon.
  • Ohjelman toteutus sovitaan NATO:n ja kunkin kumppanuusmaan kahdenkeskisissä neuvotteluissa.
  • Osa kumppanuusmaista on käyttänyt PfP-ohjelmaa edistämään jäsenyyspyrkimyksiään.

Suomi osallistuu kumppanuusohjelmaan ja sen suunnittelu- ja arviointiprosessiin kansainvälisen yhteensopivuuden, kriisinhallinnan ja mahdollisen ulkopuolisen avun vastaanoton kehittämiseksi.