Joukkorakenne

NATO:n sotilaallinen voima koostuu

  • kiinteästä esikuntarakenteesta
  • merivoimien valmiudessa olevista alusosastoista
  • tutkavalvontakoneista
  • jäsenmaiden omien asevoimien joukoista, joissa tärkeimmässä asemassa ovat nopean, välittömän ja jatkuvan lähtövalmiuden joukot.

Lisää aiheesta

Naton komentorakenne ja käytettävissä olevat joukot

Natolla on ollut vuodesta 2012 alkaen kaksi strategisen tason johtoporrasta:

  • Operaatioiden johtoesikunta (Allied Command Operations, ACO)
  • Muutoksien johtamisesta vastaava esikunta (Allied Command Transformation, ACT).

Noiden johtoportaiden esimiehenä toimii Naton joukkojen käytöstä vastaava ylipäällikkö (Supreme Allied Commander Europe, SACEUR),

Naton joukot jaetaan kolmeen pääluokkaan:

  • Toiminta-alueella valmiina olevat joukot (in-Place Forces)
  • käyttöalueille keskitettävissä olevat joukot (Deployable Forces)
  • tilanteen vaatiessa myöhemmin perustettavat ja liiton puolustukseen keskitettävät joukot (Long Term Build Up Forces).

Naton joukkojen ylipäälliköllä (SACEUR) on käytettävissään yhdeksän maavoimien taistelujen johtamiseen sopivaa johtoporrasta, joille voidaan antaa käyttöön joukkoja tarvittava määrä. Johtoportaita ja niille annettuja joukkoja voidaan käyttää joko Naton alueen puolustamiseen tai kriisinhallintatehtäviin Naton alueen ulkopuolella. Joukkoja johdetaan Naton operatiivisesta johtoesikunnasta (Operational Command, SHAPE).

Sotatoimien johtamiseen kykenevien operatiivisten esikuntien käyttöön on suunniteltu ja valmisteltu joukkoja (”joukkopaketteja”), joita keskitetään tehtäviin tilanteen vaatima määrä. Niihin kuuluu joukkoja maa-, meri- ja ilmavoimista sekä tarvittavia tukiosia. Taistelujaotuksessa voi tehtävän mukaan olla runkona prikaati, jossa on muutama tuhat sotilasta, tai armeijakunta, jossa on kymmeniä tuhansia sotilaita.

Merivoimien johtamiseen Euroopassa on käytettävissä suuressa valmiudessa viisi johtoporrasta. Ilmavoimien johtamiseen on kolme operatiivista johtoporrasta, joita ylläpitävät Iso-Britannia, Ranska ja Saksa. Ne voidaan lähettää vuorollaan myös kriisinhallintatehtäviin.

Lähteet: SHAPE, High Readiness Forces and Headquarters in the NATO Force Structure: https://shape.nato.int/page134134653 ja https://shape.nato.int/structure/nato-command-structure-adaptation/present-structure .