Päätöksenteko

  • Liiton korkein päättävä elin on Pohjois-Atlantin neuvosto (North Atlantic Council), joka kokoontuu viikoittain suurlähettiläskokoonpanossa ja tarvittaessa ministeritasolla.
  • Kansainvälinen esikunta (The International Staff = IS) vastaa valmistelusta neuvostolle.
  • Ylin sotilaallinen päätöksenteko tapahtuu sotilaskomiteassa (Military Commitee = MC), joka koostuu jäsenmaiden asevoimien komentajien edustajista.
  • Lukuisista komiteoista, valio- ja toimikunnista ovat puolustussuunnittelukomitea ja ydinasesuunnitteluryhmä keskeisiä elimiä sotilaallisessa suunnittelussa.

Lisää aiheesta

Päätöksenteko Natossa

Päätökset liiton toiminnasta tehdään konsensus-periaatteella, ts. vaaditaan kaikkien jäsenmaiden hyväksyntä. Päätökset valmistellaan lukuisissa kokouksissa ja valiokunnissa.

Kaavio päätöksentekoon osallistuvista