NATO poliittisena järjestönä

NATO on luonteeltaan ja toiminnaltaan

  • Poliittinen liitto
  • Sotilasliitto jäsenmaiden puolustamiseksi
  • Läntinen arvoyhteisö ja väline demokratian levittämiseen
  • Kriisinhallinnan toteuttaja esimerkiksi Balkanilla ja Afganistanissa
  • Foorumi jäsenmaiden välisten ristiriitojen ratkomiseksi
  • Väline ajaa omia intressejä ja kontrolloida toisiaan (esim. aikaisemmin Ranska – Saksa ja edelleen Kreikka-Turkki)
  • Transatlanttisen yhteistyön väline

Lähteitä ja linkkejä

https://www.nato.int/nato-welcome/index.html#basic

http://www.nato-pa.int/