Naton sotilaallinen kehitys

 • Kylmän sodan jälkeen Naton painopiste on siirtynyt Välimerelle, Kaakkois-Eurooppaan ja Itä-Eurooppaan ja Nato osallistunut kriisinhallintaan ja sodankäyntiin Balkanilla ja Afganistanissa.

  Muutoksia kylmän sodan jälkeen:

  • Ydinaseiden ja joukkojen määrää vähennetty ja valmiutta laskettu
  • Esikuntia vähennetty, johtosuhteita uudistettu
  • Monikansallisia joukkoja ja johtoportaita perustettu
  • Joukkojen liikkuvuutta ja suorituskykyä lisätty
  • Toiminta-aluetta laajennettu
  • Painopiste: nopean toiminnan joukkojen, toimintavalmiuden ja korkean teknologisen suorituskyvyn kehittäminen
  • Kyber ja avaruus toimintaympäristöiksi (domain)
  • Siviilivalmiuksien ja resilienssin kehittäminen

Lisää aiheesta

Nato on rakentanut Eurooppaan ohjuspuolustusjärjestelmän (Ballistic Missile Defence, BMD) vastaamaan ballististen ohjusten muodostamaan uhkaan ennen kaikkea Lähi-idän suunnalla. Järjestelmä koostuu pääosin Yhdysvaltojen ohjustorjunta-asemista ja -aluksista. BMD on alusta lähtien ollut Naton ja Venäjän välisen kiistan aihe, koska Venäjä katsoo sen olevan tarkoitettu Venäjän ohjusten torjumiseen.

Ukrainan kriisin seurauksena Naton joukkorakennetta ja ryhmityksiä on muutettu vastaamaan tilannekehitystä Ukrainassa ja tasapainottamaan Venäjän voimia. Taustalla ovat Naton havainnot yllätysoperaatiosta, jolla Venäjä nopeasti valtasi Krimin niemimaan keväällä 2014. Nato on sijoittanut jokaiseen Baltian maahan ja Puolaan pataljoonan kokoisen, korkeassa valmiudessa olevan taisteluosaston etupainoiseen puolustukseen (Enhanced Forward Presence, EFP). Niiden toimintaa johtaa Puolassa oleva Naton Koillisen armeijakunnan esikunta. Lisäksi Nato perustaa Latviaan alueellisen johtoportaan (Multinational Division North, MND N) suunnittelemaan ja johtamaan Baltian alueen puolustusta. Perustettava esikunta tulee Naton Koillisen armeijakunnan esikunnan alaisuuteen.

Naton monikansalliset valmiusjoukot (NATO Response Force, NRF) päätettiin perustaa vuonna 2002, ja ne saavuttivat täyden toimintavalmiuden vuonna 2006. Niiden kokonaisvahvuus on noin 40 000 sotilasta. Jäsenmaat asettavat NRF-joukkoihin maavoimien, merivoimien, ilmavoimien ja erikoisjoukkojen yksikköjä rotaatioperiaatteella. Joukot ovat nopeasti keskitettävissä hyvin monenlaisiin tehtäviin, sodankäynnistä rauhanturvaamiseen ja katastrofiapuun saakka. Naton kaksi suurta JFC-johtoesikuntaa Brunssumissa ja Napolissa vuorottelevat NRF-joukkojen johtotehtävässä. NRF-joukkojen käytöstä päättää Pohjois-Atlantin neuvosto (NAC) yksimielisyysperiaatteella.

Ukrainan kriisin ja Lähi-idän mullistusten vuoksi päätettiin vuonna 2014 perustaa NRF-joukkojen ”keihäänkärjeksi” korkeassa toimintavalmiudessa (2 vrk) oleva 5 000–20 000 sotilaan valmiusjoukko (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF). Sen kokoonpano ja vahvuus riippuvat tilanteesta, mutta ytimenä on yhden suuren Nato-maan asettama maavoimien prikaati tuettuna merivoima-, ilmavoima- ja erikoisjoukko-osilla useista Euroopan Nato-maista. VJTF:n vetovastuu kiertää suurten Nato-maiden kesken ja vaihtuu vuosittain. Itä-Euroopan Nato-maissa on tehty valmisteluja VJTF:n nopeaa ryhmittämistä varten. Valmistelutyö on Naton Koillisen armeijakunnan esikunnan johtamaa.

Nato on päättänyt ns. ”Four 30s” -valmiustavoitteesta, jonka mukaan jäsenmailla tulisi olla Naton operaatioita varten 30 päivän lähtövalmiudessa yhteensä 30 maavoimien pataljoonaa, 30 taistelulentokonelaivuetta ja 30 sota-alusta. Tällainen sotilaallinen valmiustaso on määrä saavuttaa vuoden 2020 kuluessa.