Naton ja EU:n suhteet

 • Päällekkäisiä jäsenyyksiä Euroopassa:
  • 22 maata kuuluu sekä Natoon että EU:hun
  • 5 EU-maata ei kuulu Natoon (Ruotsi, Itävalta, Irlanti, Kypros ja Malta)
  • 7 Nato-maata ei kuulu EU:hun (Albania, Islanti, Norja, Britannia, Turkki, Kanada ja Yhdysvallat)
 • Nato ja EU sopineet keskinäisestä yhteistyöstä ja työnjaosta
 • Nato voi tukea EU:n kriisinhallintaa joukoilla ja voimavaroilla
 • Naton ja EU:n yhteistoimintaa haittaavat
  • jäsenmaiden toisistaan poikkeavat jäsenyydet ja intressit
  • Kreikan ja Turkin erimielisyydet etenkin Kyprokseen liittyen
 • Naton ja EU:n yhteistyö edistynyt monilla aloilla

Keskeisten eurooppalaisten turvallisuusorganisaatioiden jäsenyyksiä 2023.

Lisätietoa

Nato ja EU ovat löytäneet konkreettisia yhteistyöalueita:

 • Hybridiuhkiin vastaaminen
 • Operatiivinen yhteistyö meritoiminnassa
 • Kyberturvallisuus
 • Sotilaallisten kykyjen kehittäminen, erityisesti ns. sotilaallinen liikkuvuus
 • Puolustusteollisuus ja tutkimus
 • Harjoitustoiminta
 • Itäisten ja eteläisten kumppanimaiden sotilaallisten kykyjen kehittämisen tukeminen