Naton rauhankumppanuusohjelma

 • Rauhankumppanuusohjelma (Partnership for Peace, PfP)
  • Käynnistettiin 1994 edistämään ja kehittämään Naton ja muiden maiden sotilaallista yhteistyötä
  • Ei tarkoita jäsenyyttä eikä osallistumista Naton päätöksentekoon osallistumista, mutta antaa mahdollisuuden keskinäiseen konsultaatioon
  • Ei mahdollista Naton peruskirjan mukaisia turvatakuita
  • Ohjelman toteutus ja sisältö sovitaan Naton ja kunkin kumppanimaan kesken
  • Osa kumppanuusmaista käyttänyt PfP-ohjelmaa edistämään jäsenyyspyrkimyksiään

  Suomi on osallistunut alusta lähtien kumppanuusohjelmaan ja sen suunnittelu- ja arviointiprosessiin. Sen avulla voidaan kehittää

  • kansainvälistä yhteensopivuutta
  • kriisinhallintakykyjä
  • mahdollisen ulkopuolisen avun vastaanottamista

Nykyiset PfP-maat merkitty oranssilla värillä, Natoon liittyneet aikaisemmat PfP-maat vihreällä. Kuvalähde: commons.wikimedia.org, derivative work: Danlaycock – Public Domain

Lisätietoa

Osa PfP-maista on myöhemmin liittynyt Natoon, erityisesti kaikki entisen Varsovan liiton maat lukuun ottamatta Venäjää.

Nato ja Venäjä sopivat suhteistaan vuoden 1997 Founding Act -asiakirjalla, mutta Venäjä on syyttänyt Natoa Founding Actin rikkomisesta laajentumalla Itä-Eurooppaan ja perustamalla sinne sotilaallisia rakenteita.