Nato poliittisena järjestönä

NATO on luonteeltaan ja toiminnaltaan

  • Sotilasliitto jäsenmaiden puolustamiseksi
  • Kriisinhallinnan toteuttaja esimerkiksi Balkanilla ja Afganistanissa
  • Poliittinen liitto
  • Transatlanttisen yhteistyön väline (Eurooppa–Yhdysvallat)
  • Läntinen arvoyhteisö ja väline demokratian levittämiseen
  • Foorumi jäsenmaiden välisten ristiriitojen ratkomiseksi
  • Omien intressien ajamisen ja toisten jäsenmaiden kontrolloinnin väline (esim. aikaisemmin Ranska–Saksa ja edelleen Kreikka–Turkki)