Naton päätöksenteko

  • Korkein päättävä elin: Pohjois-Atlantin neuvosto (North Atlantic Council, NAC), kokoontuu viikoittain suurlähettiläskokoonpanossa ja tarvittaessa ministeritasolla
  • Kansainvälinen esikunta (The International Staff, IS) vastaa valmistelusta neuvostolle
  • Ylin sotilaallinen päätöksenteko: sotilaskomitea (Military Committee, MC), koostuu jäsenmaiden asevoimien komentajien edustajista
  • Kansainvälinen sotilaallinen esikunta (The International Military Staff) vastaa valmisteluista sotilaskomitealle
  • Päätökset liittokunnan toiminnasta konsensus-periaatteella: vaaditaan kaikkien jäsenmaiden hyväksyntä – päätökset valmistellaan jäsenmaista muodostettavissa eri toimialojen komiteoissa

Lisää aiheesta

Päätöksenteko Natossa

Päätökset liiton toiminnasta tehdään konsensus-periaatteella, ts. vaaditaan kaikkien jäsenmaiden hyväksyntä. Päätökset valmistellaan lukuisissa kokouksissa ja valiokunnissa.

Kaavio päätöksentekoon osallistuvista