Naton puolustusopin kehitys

Kylmän sodan aikana Naton puolustusoppi (sotilaallinen doktriini) perustui pääosin Yhdysvaltojen sotilaalliseen voimaan ja ydinaseisiin

  • Tarkoituksena ehkäistä ja estää Neuvostoliiton hyökkäys Länsi-Eurooppaan ja Pohjois-Atlantin meriyhteyksiä vastaan.
  • 1946–1953 totaalisen sodan strategia, Yhdysvaltojen ydinasemonopoli
  • 1954 alkaen “Massiivisen vastaiskun” oppi (ydinasepelote)
  • 1967 alkaen “Joustavan vastatoiminnan” oppi

Kylmän sodan jälkeen:

  • ydinasepelotteen merkitys väheni
  • sotilaallinen doktriini muutettiin liittokunnan ulkopuolisten alueiden kriisinhallintaan soveltuvaksi

2014 alkaen:

  • liittokunnan jäsenmaiden aluepuolustus keskiöön

Lisää aiheesta

Doktriinin taustalla on Naton ns. Strateginen konsepti eli strategia-asiakirja, joka laaditaan aika ajoin, viimeksi vuonna 2010. Se määrittelee suuntaviivat liittokunnan toiminnan tarkoitukselle ja sen perusteella liittokunnan perustehtävät. Siinä myös arvioidaan turvallisuusympäristöä, mikä antaa perusteita liittokunnan sotilaallisten voimien kehittämiselle.