KONFLIKTIALUEITA

Maailmassa on käynnissä useita kymmeniä aseellisia konflikteja. Tuhovaikutuksiltaan pahimmat konfliktialueet ovat nykyisin Lähi-idässä, Keski-Afrikassa ja Keski-Aasiassa, mutta poliittisesti merkittäviä konfliktialueita ovat myös Mustanmeren – Kaukasian sekä Eteläisen Kiinanmeren alueet.

Lisää aiheesta

Maailman konfliktialueet vaihtelevat luonteeltaan ja ajankohtaiselta dynamiikaltaan. Viime vuosisadalla Euroopassa koettiin kaksi maailmansotaa, ja myös kylmä sota alkoi ja päättyi paljolti Eurooppa-keskeisesti. Itäisessä Aasiassa ja Afrikassa käytiin 1950-luvulta lähtien usean vuosikymmenen ajan erittäin tuhoisia sotia (erityisesti Korean ja Vietnamin sodat), jotka liittyivät lähinnä siirtomaiden vapautumisprosessiin ja kylmän sodan suurvaltakamppailuihin. Silloisilla Itä-Aasian konfliktialueilla on nykyisin verraten rauhallista, ja Afrikassakin sodat ovat paljolti keskittyneet uusille alueille. Poliittisesti merkittäviä ja potentiaalisia konfliktialueita on syntynyt erityisesti Lähi-itään ja suurvaltojen vaikutuspiirien rajoille.

Aseellisten konfliktien seurauksena kuolee vuosittain arviolta 180 000 ihmistä. Valtioiden sisäiset konfliktit raunioittavat yhteiskuntia vuosikymmenien ajaksi.

Konfliktien johdosta on pakolaisten kokonaismäärä noussut yhteensä noin 20 miljoonaan, minkä lisäksi miljoonittain ihmisiä on joutunut poistumaan kotiseudultaan elinehtojen kurjistumisen vuoksi. YK:n tilastojen mukaan maailmassa on nykyisin noin 60 miljoonaa pakolaista tai muita kodeistaan poistumaan pakotettuja ihmisiä (engl. refugees and other displaced persons). Heistä suuri osa on pakolaisina pitkäaikaisten konfliktien seurauksena, esim. viisi miljoonaa palestiinalaista, mutta parin viime vuoden aikana pakolaisten määrä on selvästi kasvanut.

Lähteitä ja linkkejä