KESKI-AASIA


KESKI-AASIA

  • Keski-Aasian konfliktialue rajoittuu lännessä Lähi-itään ja etelässä Intiaan.
  • Pahimmat konfliktit ovat yhä Afganistanissa, missä sotia on käyty yhtäjaksoisesti jo 1970-luvun lopulta alkaen sekä sisäisesti että ulkomaisia miehittäjiä vastaan.
  • Myös Pakistanin ja Intian välinen konflikti on pitkäikäinen ja ydinaseiden vuoksi vaarallinen, mutta aselepo on pitänyt myös kiistanalaisessa Kashmirissa jo vuodesta 2002 alkaen.
  • Myös Kiina miehittää osia Kashmirista.
  • Terroristien hyökkäyksiä on tapahtunut sekä Pakistanissa että Intiassa, ja molemmissa maissa on puhjennut ajoittain laajoja sisäisiä levottomuuksia.
  • Useissa Keski-Aasian entisissä neuvostotasavalloissa on sisäinen tilanne jatkuvasti epävakainen.

Kuvassa Keski-Aasia. Lähde: Wikipedia

Lisää aiheesta

Turvallisuuspolitiikka voidaan ymmärtää kattokäsitteeksi (taloksi), jonka toiminnat ovat ulkopolitiikka ja maanpuolustus (tai puolustuspolitiikka), ja perustan muodostaa yhteiskunta, jonka toiminnat on turvattava kaikissa oloissa.

Lähde: Pekka Visuri, Maailman muutos ja Suomi (WSOYpro), s. 266.

Lähteitä ja linkkejä

Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko 2016: https://vnk.fi/julkaisu?pubid=12501

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan mietintö valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisesta selonteosta 2016: UaVM 9/2016 vp:
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/mietinto/Sivut/UaVM_9+2016.aspx

Valtioneuvoston puolustusselonteko 2017: https://www.defmin.fi/julkaisut_ja_asiakirjat/valtioneuvoston_puolustusselonteko_2017