KESKI-AFRIKKA

  • Keski-Afrikan laaja konfliktialue käsittää useita valtioita Saharan eteläpuolisessa Afrikassa rajoittuen etelässä Etelä-Afrikan liittovaltioon ja sen pohjoisiin naapureihin.
  • Konfliktialue on määritykseltään laajempi kuin tavallisesti maantieteelliseen Keski-Afrikkaan luettu alue.
  • Pahimmat kriisit on kylmän sodan jälkeen koettu Kongossa ja sen itäisissä naapurimaissa.
  • Konfliktit ovat paljolti aiheutuneet siirtomaakaudella vedetyistä valtiollisista rajoista, joissa useinkaan ei otettu huomioon väestön etnistä koostumusta.
  • Nykyisin konflikteja tuottavat myös pohjoisesta etelään levittäytyvät islamistiset liikkeet.
  • Läheisesti Keski-Afrikan konfliktialueeseen liittyvissä Saharan eteläpuolisissa maissa, kuten Malissa, Nigerissä ja Nigeriassa, on islamistisia kapinaliikkeitä.

Lisää aiheesta

Maantieteellisesti Keski-Afrikkaan (engl. Central Africa) luetaan valtioista lähinnä Keski-Afrikan tasavalta, Tshad, Kongon demokraattinen tasavalta, Kongon tasavalta, Burundi ja Ruanda. YK:n aluejaotuksessa (engl. Middle Africa) siihen kuuluu myös Angola, Kamerun, Päiväntasaajan Guinea, Gabon sekä saarivaltio Sao Tomé ja Principe.

Poliittisen maantieteen näkökulmasta myös Etelä-Sudan ja jopa Nigeria kuuluvat Keski-Afrikkaan.

Kongon demokraattinen tasavalta. Lähde: Wikipedia.

Kongon demokraattinen tasavalta. Laaja, pitkällisten sisällissotien repimä Kongon alue on viime vuosina hieman rauhoittunut, samalla kun Keski-Afrikan tasavallassa sisäinen valtakamppailu on kärjistynyt, ja koko maa on vaarassa hajota.

Keski-Afrikan valtioissa 1900-luvun lopulla käydyissä sodissa ja kansanmurhissa kuoli lähes 10 miljoonaa ihmistä. Pakolaisia on vieläkin useita miljoonia. YK, Euroopan unioni ja Afrikan unioni ovat toimeenpanneet noilla alueilla suuria ja myös rauhanturvajoukoille tappioita tuottaneita rauhoittamisoperaatioita.

Belgian entiset siirtomaat Kongo, Ruanda ja Burundi ovat itsenäistymisestään lähtien olleet erittäin rauhattomia ja tuhoisien sisällissotien repimiä. Laajamittaisen kansanmurhan 1990-luvulla kokeneessa Ruandassa ja myös sen naapurimaassa Burundissa tilanne on edelleen kriisiherkkä.