KESKI-AFRIKKA


KESKI-AFRIKKA

  • Keski-Afrikan laaja konfliktialue käsittää useita valtioita Saharan eteläpuolisessa Afrikassa rajoittuen etelässä Etelä-Afrikan liittovaltioon ja sen pohjoisiin naapureihin.
  • Konfliktialue on määritykseltään laajempi kuin tavallisesti maantieteelliseen Keski-Afrikkaan luettu alue.
  • Pahimmat kriisit on kylmän sodan jälkeen koettu Kongossa ja sen itäisissä naapurimaissa.
  • Konfliktit ovat paljolti aiheutuneet siirtomaakaudella vedetyistä valtiollisista rajoista, joissa useinkaan ei otettu huomioon väestön etnistä koostumusta.
  • Nykyisin konflikteja tuottavat myös pohjoisesta etelään levittäytyvät islamistiset liikkeet.
  • Läheisesti Keski-Afrikan konfliktialueeseen liittyvissä Saharan eteläpuolisissa maissa, kuten Malissa, Nigerissä ja Nigeriassa, on islamistisia kapinaliikkeitä.

Lisää aiheesta

Turvallisuuspolitiikka voidaan ymmärtää kattokäsitteeksi (taloksi), jonka toiminnat ovat ulkopolitiikka ja maanpuolustus (tai puolustuspolitiikka), ja perustan muodostaa yhteiskunta, jonka toiminnat on turvattava kaikissa oloissa.

Lähde: Pekka Visuri, Maailman muutos ja Suomi (WSOYpro), s. 266.

Lähteitä ja linkkejä

Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko 2016: https://vnk.fi/julkaisu?pubid=12501

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan mietintö valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisesta selonteosta 2016: UaVM 9/2016 vp:
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/mietinto/Sivut/UaVM_9+2016.aspx

Valtioneuvoston puolustusselonteko 2017: https://www.defmin.fi/julkaisut_ja_asiakirjat/valtioneuvoston_puolustusselonteko_2017