Intian turvallisuuspolitiikka

Intian turvallisuuspolitiikalla pyritään luomaan rauhallinen ja suotuisa ympäristö kansallisen kasvun ja kehityksen saavuttamiseksi. Intian turvallisuusympäristöä luonnehtivat monimutkainen ja yhä arvaamattomampi alueellisten ja globaalien kehitysten vuorovaikutus.

Strategisen autonomian ja eri osapuolia hyödyttävän yhteistyön periaatteiden johdosta Intia vastaa edelleen laajaan valikoimaan tavanomaisia ja muita kuin perinteisiä turvallisuushaasteita pyrkimällä rakentavaan yhteistyöhön kumppanimaiden kanssa kahdenvälisesti, alueellisesti sekä globaalisti.

Terrorismi ja radikalisoituminen ovat suurin uhka globaalille rauhalle ja turvallisuudelle.

Intia on toistanut useilla kahden- ja monenvälisillä foorumeilla päättäväisyyttään torjua terrorismia kaikissa muodoissaan ja ilmentymissään. Joukkotuhoaseiden (WMD) ja niiden leviämiseen liittyvät maailmanlaajuiset huolenaiheet ovat edelleen vakavia uhkia kansainväliselle turvallisuudelle.

Lisää aiheesta

Kansantalouden haasteita ovat talouskasvun ylläpitäminen, budjettivajeen ja inflaation pienentäminen, uusien työpaikkojen luominen (työmarkkinoille tulee kuukausittain miljoona uutta työikäistä nuorta) ja ulkomaisten investointien houkutteleminen. Korruptio ja byrokratia vaikeuttavat talouden kehittämistä.

Intian talouden rakenteen ongelmana on valmistavan teollisuuden hyvin pieni osuus bruttokansantuotteesta, vain noin 16 %. Kiinassa vastaava luku on yli 30 %.

Köyhyysrajan alapuolella elää vielä noin viidennes väestöstä. Enemmistö maailman köyhistä asuu Intiassa.

Intia on kehittynyt maailman IT-osaamisen (tuotekehityksen, ohjelmoinnin ja konsultoinnin) vahvaksi alueeksi. Kolme intialaista yritystä (Tata Consulting, Infosys ja ICL) on maailman suurimpien informaatioteknologian yritysten joukossa.

Lähteitä ja linkkejä

Maailmanpankin tilastotietoa:

https://data.worldbank.org/country/india

Kansainvälisen valuuttarahaston tilastotietoa:

https://www.imf.org/en/Countries/IND