Intian ulkopolitiikka

 • Itsenäistymisen jälkeen Intiaa ryhdyttiin pääministeri Nehrun ja Kongressipuolueen johdolla kehittämään keskusjohtoiseksi suunnitelmataloudeksi
 • Intia otti etäisyyttä kylmän sodan suurvaltoihin ja pyrki harjoittamaan riippumatonta puolueettomuuspolitiikkaa yhdessä Egyptin, Jugoslavian ja Indonesian kanssa
 • Kylmän sodan jälkeen Kongressipuolue on menettänyt johtoasemansa ja hindu-nationalistinen BJP-puolue päässyt hallitusvastuuseen
 • Intia kuuluu Brasilian, Venäjän, Kiinan ja Etelä-Afrikan kanssa ns. BRICS-ryhmittymään sekä Kiinan ja Venäjän johtamaan Shanghain yhteistyöjärjestöön (SCO)
  • Molemmat poliittisia vastapainoja Yhdysvalloille ja läntisille ryhmittymille monissa maailmanpolitiikan kysymyksissä
 • Intian suhteet Kiinan kanssa kohentuneet varovaisesti, mutta suhteita jäytävät
  • avoimet rajakysymykset
  • Kiinan yhteistyö Pakistanin kanssa
  • Kiinan kasvava läsnäolo Intian valtamerellä
 • Intian ydinaseen kehittämisen ja ylläpitämisen syynä pidetään Kiinaa ja sen ydinasearsenaalia
 • Yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa ydinenergia-alalla sekä lisääntyvästi myös turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa

Lähteitä ja linkkejä