Lähi-Itä

  • ”Laajaan Lähi-itään” kuuluu alueita alkaen Pohjois-Afrikasta sekä ulottuen Turkkiin, Iraniin, Persianlahdelle ja Arabian niemimaalle.
  • Lähi-idän konfliktialueen keskipisteenä on Israelin ja palestiinalaisten välinen konflikti, joka on kestänyt jo noin 70 vuotta.
  • Ajankohtaisesti pahimmat sodat ja konfliktit ovat Syyrian – Irakin, Jemenin ja Libyan alueilla.
  • Myös Lähi-itään rajoittuvilla Afrikan sarven alueilla ja Sudanissa jatkuvat pitkäaikaiset aseelliset konfliktit, jotka ovat aiheuttaneet suuria tuhoja.

Lisää aiheesta

Lähi-idän konfliktialueen määrittely

Lähi-idällä on eurooppalaisessa kielenkäytössä tarkoitettu kolmen mantereen, Euroopan, Aasian ja Afrikan reunoilla tai risteyskohdassa sijaitsevaa aluetta Välimeren ja Intian valtameren (Arabian meren) välillä.

Euroopassa käytetty termi Lähi-itä (saks. Naher Osten) ja Yhdysvalloissa tavallisempi Keski-itä (Middle East) kattavat pääpiirtein saman, laajan konfliktialueen, jolloin voidaan puhua myös ”laajasta Lähi-idästä”. Se ulottuu pääpiirtein Libyasta Persianlahdelle ja etelässä Arabian niemimaalle sekä Afrikan puolella Somalian ja Sudanin alueille.