LÄHI-ITÄ


Lähi-Itä

  • ”Laajaan Lähi-itään” kuuluu alueita alkaen Pohjois-Afrikasta sekä ulottuen Turkkiin, Iraniin, Persianlahdelle ja Arabian niemimaalle.
  • Lähi-idän konfliktialueen keskipisteenä on Israelin ja palestiinalaisten välinen konflikti, joka on kestänyt jo noin 70 vuotta.
  • Ajankohtaisesti pahimmat sodat ja konfliktit ovat Syyrian – Irakin, Jemenin ja Libyan alueilla.
  • Myös Lähi-itään rajoittuvilla Afrikan sarven alueilla ja Sudanissa jatkuvat pitkäaikaiset aseelliset konfliktit, jotka ovat aiheuttaneet suuria tuhoja.

Lisää aiheesta

Turvallisuuspolitiikka voidaan ymmärtää kattokäsitteeksi (taloksi), jonka toiminnat ovat ulkopolitiikka ja maanpuolustus (tai puolustuspolitiikka), ja perustan muodostaa yhteiskunta, jonka toiminnat on turvattava kaikissa oloissa.

Lähde: Pekka Visuri, Maailman muutos ja Suomi (WSOYpro), s. 266.

Lähteitä ja linkkejä

Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko 2016: https://vnk.fi/julkaisu?pubid=12501

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan mietintö valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisesta selonteosta 2016: UaVM 9/2016 vp:
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/mietinto/Sivut/UaVM_9+2016.aspx

Valtioneuvoston puolustusselonteko 2017: https://www.defmin.fi/julkaisut_ja_asiakirjat/valtioneuvoston_puolustusselonteko_2017