MUSTAMERI-KAUKASIA


MUSTAMERI-KAUKASIA

  • Mustanmeren alue ja Kaukasia liittyvät Lähi-idän konfliktialueeseen.
  • Nuo alueet kuuluivat Osmanien imperiumiin, jonka vetäytyessä 1700-luvulta alkaen Venäjän keisarikunta levitti sinne pohjoisesta vaikutustaan, Itävalta-Unkari lähestyi lännestä ja myös Brittiläinen imperiumi etelän suunnalta.
  • Kylmän sodan aikana Neuvostoliiton johtama Varsovan liitto ja läntinen liittokunta NATO kohtasivat Balkanilla, Mustalla merellä ja Kaukasiassa.
  • Varsovan liiton hajottua läntinen valtapiiri työntyi Balkanille, ja Neuvostoliiton eteläisille reuna-alueille itsenäistyi entisiä neuvostotasavaltoja: Moldova, Ukraina, Georgia, Armenia ja Azerbaidzhan, joiden sisäinen tilanne on pysynyt epävakaana, ja myös Venäjän federaatioon kuuluvissa Tshetsheniassa ja Dagestanissa on kapinaliikkeitä.
  • Turkin ja kurdikapinallisten väliset taistelut alkoivat uudelleen vuonna 2015.

Kuvassa Osmanien valtakunta laajimmillaan 1600-luvun lopulla

Lisää aiheesta

Turvallisuuspolitiikka voidaan ymmärtää kattokäsitteeksi (taloksi), jonka toiminnat ovat ulkopolitiikka ja maanpuolustus (tai puolustuspolitiikka), ja perustan muodostaa yhteiskunta, jonka toiminnat on turvattava kaikissa oloissa.

Lähde: Pekka Visuri, Maailman muutos ja Suomi (WSOYpro), s. 266.

Lähteitä ja linkkejä

Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko 2016: https://vnk.fi/julkaisu?pubid=12501

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan mietintö valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisesta selonteosta 2016: UaVM 9/2016 vp:
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/mietinto/Sivut/UaVM_9+2016.aspx

Valtioneuvoston puolustusselonteko 2017: https://www.defmin.fi/julkaisut_ja_asiakirjat/valtioneuvoston_puolustusselonteko_2017