Naton ja EU:n suhteet

 • Päällekkäisiä jäsenyyksiä Euroopassa:
  • 23 maata kuuluu sekä Natoon että EU:hun
  • 4 EU-maata ei kuulu Natoon (Itävalta, Irlanti, Kypros ja Malta)
  • 9 Nato-maata ei kuulu EU:hun (Albania, Islanti, Montenegro, Norja, Britannia, Pohjois-Makedonia, Turkki, Kanada ja Yhdysvallat)
 • Nato ja EU sopineet keskinäisestä yhteistyöstä ja työnjaosta
 • Nato voi tukea EU:n kriisinhallintaa joukoilla ja voimavaroilla
 • Naton ja EU:n yhteistoimintaa haittaavat
  • jäsenmaiden toisistaan poikkeavat jäsenyydet ja intressit
  • Kreikan ja Turkin erimielisyydet etenkin Kyprokseen liittyen
 • Naton ja EU:n yhteistyö edistynyt monilla aloilla

Keskeisten eurooppalaisten turvallisuusorganisaatioiden jäsenyyksiä 2020.

Nato ja EU ovat löytäneet useita konkreettisia yhteistyöalueita:

 • hybridiuhkiin vastaaminen
 • operatiivinen yhteistyö meritoiminnassa
 • kyberturvallisuus
 • sotilaallisten kykyjen kehittäminen, erityisesti ns. sotilaallinen liikkuvuus
 • puolustusteollisuus ja tutkimus
 • harjoitustoiminta
 • itäisten ja eteläisten kumppanimaiden sotilaallisten kykyjen kehittämisen tukeminen

Naton Vilnan-huippukokouksessa heinäkuussa 2023 korostettiin EU:n merkitystä Naton ainutlaatuisena ja tärkeänä kumppanina. Lisäksi Nato tunnusti vahvemman ja tehokkaamman eurooppalaisen puolustuksen arvon. Venäjän Ukrainaa vastaan käymän sodan vuoksi Naton ja EU:n yhteistyön merkitys on kasvanut.