Baltian maiden yhteisiä puolustusrakenteita

Baltian maiden puolustusakatemia Baltic Defence College

Viro, Latvia ja Liettua päättivät 12.6.1998 Baltic Defence Collegen perustamisesta, koska oli yhteinen tarve upseeriston samansisältöiselle koulutukselle. Tavoitteena oli myös, että oppilaitos lisää ja vahvistaa Baltian maiden asevoimien yhteistyötä ja yhteisymmärrystä. Baltic Defence Collegessa on ollut myös suomalaisia upseereita opettajina.

Baltian maiden laivasto-osasto Baltic Naval Squadron, BALTRON

Baltian maiden yhteisen BALTRON-hankkeen käytännön valmistelut aloitettiin vuoden 1996 lopussa, ja Saksa johti projektin kansainvälistä koordinointia. BALTRON-laivasto-osaston toiminta alkoi vuonna 1998.

BALTRON on pysyvästi vakiintunut kolmen maan pysyvä merivoimajoukko, jonka erityisosaamisalueena on miinanraivaus. Osaston operatiivisena tehtävänä on miinauhkan ja ympäristövahinkojen torjunta Baltian maiden aluevesillä ja talousvyöhykkeillä sekä rauhanajan merenkulun turvallisuuden edistäminen. Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on myötävaikuttaa kansallisten merivoimien kehitykseen ja lisätä Baltian maiden puolustuskykyä sekä kehittää yhteensopivuutta Naton ja Naton kumppanimaiden merivoimien kanssa.

BALTRON-osaston kokonpanoon kuuluu Baltian maiden merivoimien koulutuskeskus. ​​BALTRON-meriosastoon kuuluvat Latvia ja Liettua.  Viro osallistuu merivoimien koulutuksellisiin yhteishankkeisiin.

BALTRONin tavoitteena on varmistaa Baltian maiden laivastojen jatkuva miinanraivausvalmius, valmius kansallisten tehtävien suorittamiseen että osallistuminen Naton johtamaan miinantorjuntaan. BALTRON edistää laivastojen yhteistoimintaa ja yhteensopivuutta sekä vahvistaa Baltian maiden merellistä turvallisuutta.