Latvian puolustusvoimat

Puolustusvoimien päätehtävät

  • Maan itsenäisyyden, alueellisen koskemattomuuden ja kansalaisten suojaaminen hyökkäyksiltä
  • Varautuminen erilaisiin uhkiin
  • Osallistuminen kansainvälisiin tehtäviin
  • Osallistuminen myös hätä-, palontorjunta- ja pelastusoperaatioihin sekä pelastuspalvelujärjestelmän avustustoimiin

Puolustusvoimien vahvuus

  • Ammattiarmeija
  • Rauhan aikana 6 900 sotilasta (maavoimat 1 500, merivoimat 500, ilmavoimat 500, tukiosat ja erikoisjoukot 3 500, kansalliskaarti 900).
  • Reservi: 10 500, josta kansalliskaarti 7 500
  • Sodan ajan vahvuus 17 000 sotilasta

Latvian asevoimien painopiste on erityistehtävien, pioneerien, ilmapuolustuksen, tiedustelun, johtamisen, koneellistamisen, epäsuoran tulituen ja muiden valmiuksien tarjoaminen. Asevoimien keski- ja pitkänaikavälin kehitettävät valmiudet esitetään vuonna 2020 ilmestyvässä maanpuolustuskonseptissa.

Maanpuolustuksen konseptia kehitetään ottaen huomioon sotilaallinen uhka-analyysi sekä geopoliittinen ja sisäpoliittinen tilanne. Kansallisen turvallisuuden lain mukaisesti puolustuskonseptin tavoitteiden ja periaatteiden pohjalta laaditaan puolustussuunnitelma tavoitteiden toteuttamiseksi.

Lähteitä ja linkkejä

Latvian puolustusvoimat:
https://www.mil.lv/lv (vain latviaksi)

The National Armed Forces Fact Sheet (2020):
https://www.mod.gov.lv/sites/mod/files/document/NBS%20faktu%20lapa%20%202020%20ENG.pdf

Latvian puolustuskonsepti:
https://likumi.lv/ta/en/en/id/309647-on-approval-of-the-national-security-concept

The Military Balance 2020