Latvian ulko- ja turvallisuuspolitiikka

Latvian ulkopolitiikan yleisenä tavoitteena on varmistaa maan itsenäisyys, edistää sen turvallisuutta ja vahvistaa perustuslaissa vahvistettuja arvoja. Tavoitteeseen pyritään tiivistämällä integraatiota kansainvälisiin instituutioihin, etenkin EU:n ja OECD:n normeja.

Ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteita:

  • Syventää kahdenvälisiä suhteita ja laajentaa niiden maantieteellistä ulottuvuutta
  • Edistää talouskasvua ja kansainvälistä taloudellista yhteistyötä, globaalia sekä alueellista kehitystä turvallisuuden, demokratian, oikeusvaltion, ihmisoikeuksien suojelun ja kansainvälisen oikeuden vahvistamiseksi
  • Vahvistaa yhteyksiä ulkomailla asuviin latvialaisiin sekä maan kansainvälistä profiilia
  • Aktiivinen osallistuminen aikana Naton ja EU:n rakenteiden toimintaan
  • Tiivis ja aktiivinen transatlanttinen suhde ja strategisen yhteistyön vahvistaminen Yhdysvaltojen kanssa
  • Kumppanuussuhteiden luominen Pohjois-Euroopan, Itä-Euroopan ja Keski-Aasian maiden kanssa

Lähteitä ja linkkejä