Latvian puolustuspolitiikka

Latvian sotilaallinen puolustus perustuu puolustusvoimien kykyyn taata maan itsenäisyys, alueellinen jakamattomuus ja itsemääräämisoikeus sotilaallisilla keinoilla aseellisen konfliktin sattuessa.

Latvian kansallisella turvallisuudella on sotilaallinen, ulkopoliittinen ja sisäisen turvallisuuden ulottuvuus, jotka liittyvät toisiinsa:

  • Sotilaallinen ulottuvuus: Venäjän sotilaallinen toiminta Itämeren alueella sekä muut turvallisuusriskit ja uhat, jotka ovat luonteeltaan hybridejä
  • Ulkopoliittinen ulottuvuus: kansainvälinen turvallisuusympäristö, sen muutokset ja ulkoiset uhat
  • Sisäisen turvallisuuden ulottuvuus: perustuslaissa asetettujen perusarvojen turvaaminen, yhtenäinen kansalaisyhteiskunta, yhteinen käsitys perusarvoista ja halu pitää Latvia itsenäisenä, demokraattisena, laillisena ja länsimaisen valtiona

Puolustusbudjetti 2020: 663 milj EUR

Puolustusvoimat toteuttaa Latvian sotilaallisen puolustuksen puolustusstrategian perusteella. Puolustusstrategian pitäminen ajan tasalla on puolustusministeriön ja puolustusvoimien tehtävänä. Puolustus kattaa myös kriittisen infrastruktuurin, julkishallinnon instituutioiden, toimitusvarmuuden ja turvallisten viestintäverkkojen ylläpitoa sekä muita tehtäviä.

Lähteitä ja linkkejä

Latvian puolustusministeriö:
https://www.mod.gov.lv/