Latvian turvallisuuspolitiikka

Latvialaisissa dokumenteissa kuvataan maan turvallisuuspolitiikan perusteita mm. seuraavasti:

  • Kansallinen puolustus koskee kaikkia Latvian asukkaita. Siksi maanpuolustuksen takaaminen ei ole vain valtion vallan ja hallintoelinten velvollisuus, vaan jokaisen vastuulla. Jos jokainen toimii vastuullisesti omaan ja kansalliseen turvallisuuteen liittyvissä asioissa, kansallisen puolustuksen tavoite saavutetaan ja yhteiskunta on valmis voittamaan kriisit ja muut iskut.
  • Kansallisen puolustuksen käsite kirjoitettiin aikana, jolloin yhteiskunta kärsii erilaisista ei-sotilaallisista uhista. Pandemioilla, talouskriisillä, luonnonkatastrofeilla ja muilla häiriöillä on merkittävä vaikutus paitsi yleiseen turvallisuuteen, terveyteen ja hyvinvointiin, myös koko maan vakauteen. Näiden haasteiden seurausten kannalta on tärkeää, että maa ylläpitää sotilaallista valppautta ja asevoimien taisteluvalmiutta. Aikaisemmin, kun puolustusasiat jätettiin huomiotta, asevoimien valmiuksien kehittäminen pysähtyi. Kun tiedostetaan alueellinen turvallisuustilanne, vain vahvistamalla johdonmukaisesti ja käytännöllisesti kansallista puolustusta pystymme vastustamaan ulkoisia vaikutuksia ja toipumaan nopeasti kriiseistä.

Naton jäsenmaa 29.3.2004 alkaen