Naton osaamiskeskukset Baltian maissa

Naton osaamiskeskukset (Centres of Excellence, COE) Baltian maissa 

 • Naton kyberpuolustuksen osaamiskeskus Virossa
 • Naton strategisen kommunikaation osaamiskeskus Latviassa
 • Naton energiaturvallisuuden osaamiskeskus Liettuassa
 • Tarkoitus:
  • Kansallisesti tai monikansallisesti rahoitettuja laitoksia
  • Tarjoavat asiantuntemusta ja kokemusta liittokunnan eduksi
  • Tarkoitus tukea Naton muutosta ja välttää yhteisten resurssien ja valmiuksien päällekkäisyyttä

Lisää aiheesta

Naton kyberpuolustuksen osaamiskeskus Virossa
(NATO Cooperative Cyber Defence Center of Excellence, CCDCOE)

Kyberpuolustuksen osaamiskeskuksen tavoitteet

 • jäsenmaiden ja Naton asiantuntemuksen tukeminen kyberpuolustuksen tutkimuksen, koulutuksen ja harjoitusten alalla
 • teknologian, strategian ja oikeuden painopisteet

Visiona on samanmielisten maiden yhteistyön edistäminen sekä tuoda yhteen Naton jäsenmaita ja kumppaneita liittokunnan ulkopuolelta.

 • Keskuksessa edustettuina 29 valtiota, ml. Suomi

Naton strategisen kommunikaation osaamiskeskus Latviassa

(NATO Strategic Communications Center of Excellence, STRATCOMCOE)

Naton strateginen viestintä käsittää liittokunnan viestinnän ja viestintävalmiuksien koordinoidun käyttämisen liittokunnan politiikan, operaatioiden ja toimintojen tukemiseksi sekä organisaation tavoitteiden edistämiseksi.

Osa-alueita:

 • Informaatio-operaatiot: sotilaallisen informaation koordinoitu käyttö vaikuttamiseksi vastustajiin halutulla tavalla
 • Psykologiset operaatiot: yleisöön suunnatut psykologiset toimet viestintämenetelmillä ja muilla hyväksytyillä keinoilla, tarkoituksena vaikuttaa käsityksiin, asenteisiin ja käyttäytymiseen ja siten poliittisten ja sotilaallisten tavoitteiden saavuttamiseen

Naton energiaturvallisuuden osaamiskeskus Liettuassa

(NATO Energy Security Centre of Excellence, NATO ENSEC COE)

Naton ENSEC COE:ssa palvelee Naton ja kumppanimaiden sotilas- ja siviiliasiantuntijoita. Keskuksen toiminta koordinoidaan Naton kehittämisesikunnan (Allied Command Transformation, ACT) kanssa. Johtovaltiona toimii Liettua.

Naton energiaturvallisuuden osaamiskeskuksen toiminta:

 • Tarjoaa teknistä ja tieteellistä osaamista energiavarmuuden alalla edistäen riskiarviointia
 • Tarjoaa energiaturvallisuuteen liittyviä ratkaisuja ympäristöystävällisten ja tehokkaiden sotilaallisten voimavarojen kehittämiseksi ja älykkään puolustuksen tueksi
 • Tarjoaa tieteellistä ja teknistä analyysiä energiansaannin ja kriittisen energiainfrastruktuurin suojelun näkökohdista Naton kannalta tärkeillä alueilla
 • Tukee Naton operaatioita kohdennetun teknisen ja tieteellisen arvioinnin avulla sekä tarjoamalla neuvoja ja ratkaisuja energiatehokkaiden joukkojen kehittämiseen
 • Tunnistaa Naton muutostoiminnan tulevat tarpeet ja pyrkii ehkäisemään tai vähentämään uusia sotilaallisia uhkia ja haasteita, jotka johtuvat maailmanlaajuisesta energiavarojen niukkuudesta ja kansainvälisen energiajärjestelmän monimutkaisuudesta