Viron puolustuspolitiikka

Tavoitteena on valtiollisen itsenäisyyden ja suvereenisuuden säilyttäminen, maa-alueen, aluevesien ja ilmatilan sekä oikeusjärjestyksen turvaaminen.

 • Puolustusjärjestelmä ja sen uskottavuus perustuvat yleiseen asevelvollisuuteen, reservin ja kansallisten voimavarojen liikekannallepanoon sekä Nato-liittolaisten poliittiseen, sotilaalliseen, tekniseen tai taloudelliseen apuun
 • Puolustuspolitiikan tehtäviä: yhteiskunnan ja siviiliviranomaisten tukeminen sekä liittolaisavun vastaanottamisen
 • Aktiivinen osallistuminen varsinkin Naton ja Yhdysvaltojen johtamiin kansainvälisiin operaatioihin
 • Naton jäsen 29.3.2004 lähtieno
  • Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan pitkän aikavälin strateginen prioriteetti
  • Osallistuminen kansainväliseen turvallisuusyhteistyöhön varmistaa Viron puolustuksen tarkoituksenmukaisella ja tehokkaalla tavalla
 • Naton ja EU:n jäsenyyksien ansiosta maan turvallisuus varmistettu paremmin kuin koskaan ennen
  • Nato ja EU varmistavat Viron kansainvälisen aseman vakauden ja integroitumisen demokraattisiin arvoihin
  • Nato-jäsenyys varmistaa uskottavan sotilaallisen pelotteen ja kollektiivisen puolustuksen
  • Viro, kuten muutkin Naton liittolaiset, keskittyy liikkuvien ja kestävien asevoimien kehittämiseen ja osallistumisen lisäämiseen kansainvälisiin rauhanoperaatioihin
 • Puolustusbudjetti 2019: 586 milj EUR
  • Puolustukseen käytetään vuosittain n. 2 % BKT:sta
  • Budjetista noin kolmannes kuluu henkilöstökuluihin ja viidennes materiaalihankintoihin ja muihin investointeihin