Viron turvallisuuspolitiikka

Turvallisuuspolitiikan periaatteet:

  • YK: n peruskirjan periaatteet, ml. jokaisen maan oikeus valita oma turvallisuusratkaisunsa
  • Turvallisuuspolitiikka ei ole kohdistettu mitään muuta maata vastaan
  • Laaja turvallisuuden käsite: kattaa kaikki turvallisuuteen vaikuttavat tekijät ja sen varmistamisen kannalta tärkeät alueet
  • Tavoitteena ehkäistä uhkia ja tarvittaessa reagoida nopeasti ja joustavasti, koordinoidulla ulko- ja sisäpoliittisella toiminnalla
  • Turvallisuus Naton ja EU:n jäsenyyksien kautta sekä läheisessä yhteistyössä liittolaisten ja muiden kumppanien kanssa
  • Nato Euroopan turvallisuuden ja puolustuksen kulmakivenä transatlanttisen ja kollektiivisen puolustuksen vuoksi
  • Oma ja liittolaisten jakamaton turvallisuus: liittolaisten turvallisuuteen vaikuttavat tekijät vaikuttavat Viroon ja päinvastoin
  • Uskottava pelote ja sotilaallinen turvallisuus Naton kollektiivisella puolustuksella, Viron sotilaalliset puolustusvalmiudet osa Naton kollektiivista puolustusta
  • Yhtenäinen kansalaisyhteiskunta turvallisuuden vahvistajana: tietoisen ja aktiivisen kansalaisuuden tärkeä rooli turvallisuuden ja turvallisuudentunteen edistämisessä

Lisää aiheesta

Viron turvallisuuspolitiikan tavoitteena on varmistaa maan itsenäisyys ja suvereniteetti, alueellinen koskemattomuus, perustuslaillinen järjestys ja kansallinen turvallisuus. Koska kansainvälinen turvallisuus on jakamaton, Viron turvallisuus- ja puolustuspolitiikan ohjaavana periaatteena on olla aktiivinen turvallisuuden takaaja ja osallistua useiden kansainvälisten järjestöjen (Nato, EU, YK, Etyj) poliittisiin päätöksentekoprosesseihin sekä niiden johtamaan kriisinhallintaan ja rauhanturvaoperaatioihin.

Viro pitää turvallisuuttaan osana kansainvälistä turvallisuutta. Siksi Viro etsii ja tukee ratkaisuja, joilla on suotuisa vaikutus sekä sille itselleen että muille maille. Viron lähestymistapa perustuu vakaumukseen siitä, että turvallisuus luodaan ihmisoikeuksien, perusvapauksien ja perusihmisarvojen toteuttamiseksi. Nämä arvot määräävät elämäntavat, ja Viro edustaa niitä laajemmin. Demokratian periaatteiden noudattaminen mahdollistaa yhteiskunnan kestävän kehityksen. Se vahvistaa elinkelpoista kansalaisyhteiskuntaa ja halua suojella sekä edistää Viron kansainvälistä asemaa ja mainetta.